Allmänna villkor för beställningar

 

Din utbildningsstart/Betalningsvillkor

En faktura kommer att skickas till den mejladress du angivit i din anmälan. Så snart vi registrerat din betalning får du tillgång till din personliga utbildningssida hos oss. Betalningsvillkor är tio dagar för enskilda utbildningar och 30 dagar för utbildningspaketet Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Ångerrätt

Du har full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din kursstart. Har du påbörjat din utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre din ångerrätt.

Vill du utnyttja din ångerrätt skall du meddela detta antingen per brev eller per e-post. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Har du erhållit böcker och/eller annat undervisningsmaterial från oss skall detta skickas tillbaka. Använd gärna originalförpackningen, eller emballera väl på annat sätt, så att det inte skadas vid posthanteringen. Skicka med en kopia på din faktura eller annan information om ditt namn och adress så att vi vet vad returen gäller. Åter­betalning av inbetalda medel sker senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt besked om att du utnyttjar din ångerrätt samt att vi mottagit böcker och/eller annat undervisningsmaterial.

Inställd workshop eller fältvandring

Om inte tillräckligt många har möjlighet att delta vid fältvandring eller workshop som ingår i en utbildning kan tillfället komma att ställas in. Senast 30 dagar före det inställda tillfället kommer vi att meddela ett nytt datum för genomförande.

Frånvaro vid workshop eller fältvandring

Kan du inte delta vid fältvandring eller workshop på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl skall du meddela oss detta snarast möjligt. Vi kommer då, utan extra kostnad, att reservera en plats för dig vid nästa fältvandring eller workshop. Uteblir du utan att höra av dig har du möjlighet att delta vid nästa tillfälle i mån av plats, dock mot en särskild avgift.

Felaktig vara eller tjänst

Anser du att någon vara eller tjänst vi levererat är felaktig meddela detta till oss snarast möjligt antingen per brev eller per e-post. Ange vad du anser är fel, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Om felet avser böcker och/eller annat undervisningsmaterial skickar vi nytt material till dig kostnadsfritt inom 14 dagar efter det att reklamationen godkänts.

Nöjd kundgaranti

Om du inte är nöjd med din utbildning hos oss vill vi veta det. Kontakta oss snarast möjligt per brev eller per e-post och berätta vad du inte är nöjd med så att vi får möjlighet att rätta till det som gått snett. Ange alltid hela ditt namn, ditt telefonnummer och vilken utbildning det gäller. Genom vår nöjdkundgaranti har du möjlighet att få en ny plats på samma utbildning eller en annan utbildning hos oss med samma eller lägre pris.

Force majeure

Vi ansvarar ej för de fall då verksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Giltighetstid

Våra utbildningar har en giltighetstid på tolv månader, vilket innebär att du har tolv månader på dig att genomföra utbildningen samt att du har tillgång till utbildningsplattformen och till din lärare under hela perioden.

Giltighetstiden är beräknad från den dag du startar din utbildning. När du har 60 dagar kvar av din giltighetstid för utbildningen får du ett automatiskt e-postmeddelande från oss. Om du då har några utbildningsmoment kvar att genomföra vill vi be dig fokusera lite extra på din utbildning så att du hinner klart. Be gärna din lärare om hjälp om du har kört fast eller har frågor och funderingar.

Förlängning av giltighetstid

Du har möjlighet att få förlängd giltighetstid för enstaka kurser med upp till fyra månader vid ett tillfälle i direkt anslutning till kursslut när det finns särskilda skäl så som sjukdom, hög arbetsbelastning eller liknande. Vill du ansöka om förlängning av giltighetstid skickar du ett e-postmeddelande till info@trga.se. Skriv Förlängning i rutan ”ärende”, meddela hela ditt namn, vilken kurs det gäller, antal dagar du önskar förlängt samt en kortfattad beskrivning av dina skäl.
 
För utbildningspaketet Diplomerad trädgårdsarkitekt finns möjlighet till 12-24 månaders förlängning utan särskilda skäl. Vill du ansöka om förlängning av giltighetstid skickar du ett e-postmeddelande till info@trga.se. Skriv Förlängning i rutan ”ärende”, meddela hela ditt namn, vilken utbildning det gäller, antal månader du önskar förlängt samt en enkel studieplanering.

Återupptagande av ej fullföljd kurs

Om du inte har fullföljt din utbildning inom giltighetstiden har du möjlighet att återuppta dina studier inom sex månader efter giltighetstidens slut mot en kostnad av 25% av kursavgiften för en ny giltighetsperiod. Vill du utnyttja denna möjlighet skickar du ett e-postmeddelande till info@trga.se. Skriv Återuppta ej fullföljd kurs i rutan ”ärende”, meddela hela ditt namn, dina adressuppgifter samt vilken kurs det gäller.

Dina personuppgifter

För att du ska kunna genomföra din utbildning hos oss behöver vi hantera följande personuppgifter om dig: Namn, E-postadress, Leveransadress, Fakturaadress, Telefonnummer, Inlämningsuppgifter, Ljud- och videoinspelningar, Studieresultat, Intyg, Anteckningar, Frånvaro/Närvaro, Individuell studieplan. Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter här »

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.