Yrkesbevis i växtkännedom

Företagsutbildning

Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete! Vår utbildning Yrkesbevis i växtkännedom går på distans med flexibel start och fri studietakt vilket betyder att vi kan lägga upp en studieplan som är anpassad för din personal och din verksamhet. Utbildningen omfattar tre delkurser och till varje delkurs ingår också en fysisk träff i Alnarpsparken utanför Malmö.

Trädgårdsakademin erbjuder kompetenshöjning samtidigt som du har din personal tillgänglig i arbete!

Vår utbildning Yrkesbevis i växtkännedom går på distans med flexibel start och fri studietakt vilket betyder att vi kan lägga upp en studieplan som är anpassad för din personal och din verksamhet. Vi utbildar din personal med individuell undervisning och personlig handledning främst via vår webbaserade utbildningsplattform. Utbildningen omfattar tre delkurser och till varje delkurs ingår också en fysisk träff i Alnarpsparken utanför Malmö eller i Ultunaparken utanför Uppsala och i Enköping.

Yrkesbevis i växtkännedom del 1 – Grundkurs i växtkännedom

I Yrkesbevis i växtkännedom del 1 får deltagaren grundläggande kunskaper om växter. Vi lär ut ett bassortiment bestående av 20 träd, 30 buskar och 15 barrväxter – hur man känner igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en växt fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs för att den ska växa och prestera på sin växtplats. I kursen ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö och ergonomi.

Yrkesbevis i växtkännedom del 2 – Prydnadsträd, buskar & barr

I Yrkesbevis i växtkännedom del 2  lär deltagaren sig identifiera ytterligare 20 prydnadsträd, 55 buskar och 15 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Deltagaren lär sig göra planteringsförslag med utgångspunkt från ståndort och att göra en enklare växtinventering i en befintlig utemiljö. Vi lär även ut grunderna i hur en växtbesiktning går till, grundläggande beskärningsprinciper och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans.

Yrkesbevis i växtkännedom del 3 – Perenner & sommarblommor

I Yrkesbevis i växtkännedom del 3 lär vi ut hur man kan känna igen och identifiera ett bassortiment bestående av 50 perenner och 30 sommarblommor med svenskt och vetenskapligt växtnamn. Vi går igenom växtplatsens betydelse för val av arter och sorter, val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt, förberedelser inför plantering och den fortsatta skötseln för bästa etablering och livskraft. Kursen omfattar också vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor. I den avslutande delen av kursen får du öva dig i att göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi.

Praktikkrav för yrkesbevis

För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver deltagaren vara godkänd på samtliga tre delkurser samt ha 3 500 timmar dokumenterad yrkespraktik från den gröna sektorn som gjorts före, under eller efter kursens slut. Har deltagaren en grundläggande trädgårdsutbildning är praktikkravet 2 400 timmar. Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

Låt oss utbilda din personal!

Läs våra allmänna villkor för beställningar »

Fakta

Start: Flexibel

Pris: 24 994 inkl. moms (19 995 exkl. moms )

Beräknad studietid: 240 h varav tre fältdagar med föreläsningar och växtvandringar

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.