Trädgårdsdesign Hortum

Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign Hortum vänder sig till dig med trädgårdsbakgrund som vill arbeta med att formge villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer från grunden. I kursen fokuserar vi på trädgårdens grundstruktur och hur du med växter och byggda element kan skapa hållbara och trivsamma trädgårdar med god funktion.

I kursen definierar vi trädgårdar som rum utomhus där träd, häckar, buskar, klätterväxter, perenner, markmaterial, konstruktioner och byggnader tillsammans bildar de gröna rummens golv, väggar och tak. Vi går igenom trädgårdsrummens uppbyggnad och hur rummets storlek, form och proportioner påverkar upplevelsen. Du lär dig hur du kan planera för upplevelser av rumslighet, rörelse och riktning i trädgårdsrummet. Vi resonerar kring hur platsens förutsättningar och kundens behov tillsammans med medvetna designval avgör vilken funktion, karaktär och innehåll trädgårdsrummet får.

Kursen riktar sig till dig med trädgårdsbakgrund och som har grundläggande kunskaper i växtkännedom, ritteknik och trädgårdsdesign motsvarande följande kurser: Trädgårdsdesign Primo, Villaträdgårdens historia, Trädgårdsritning samt Ritningsläsning och mätteknik. Trädgårdsdesign Hortum ingår även vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt men kan även läsas som en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska du kunna

  • förklara hur trädgårdsrummets storlek, form och proportioner påverkar platsen.
  • redogöra för hur du planerar för rumslighet, rörelse och riktning i en trädgård.
  • motivera hur platsens förutsättningar påverkat val av funktion och karaktär.
  • presentera ett gestaltningsförslag med utgångspunkt i grundstruktur och rumslighet.

 

Innehåll

Trädgårdens grundstruktur
Trädgårdsrummet
Golv
Väggar
Tak

Trädgårdens gestaltning
Designprinciper
Stilbildare

Växtval
Växtkomposition
Funktioner
Form
Ståndort

Trädgårdsarkitektens
arbetsprocess
Designprocess
Gestaltningsförslag
Presentation

Examination
Presentation av gestaltningsförslag

 

Genomförande

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar praktikfall, inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination uppdelad i tre delar där du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum.

”I Trädgårdsdesign Hortum har jag fått den trygghet och säkerhet jag vill ha när jag presenterar mina trädgårdsförslag för kund. Jag har lärt mig planera trädgårdar med god struktur och rumslighet så att det blir en harmoni mellan hus och tomt. Distansstudier har passat mig perfekt. Jag har kunnat arbeta parallellt med mina studier och på så vis kunnat tillämpa mina kunskaper på direkten. Att jag fick så nära och personlig kontakt med min lärare har varit guld värt för mig”.

Ulrika Lundgren, Rita & Ruta AB

Läs först

Kursen riktar sig till dig med trädgårdsbakgrund som har grundläggande kunskaper i växtkännedom, ritteknik och trädgårdsdesign motsvarande följande kurser:

Trädgårdsdesign Primo »
Prydnadsträd, buskar & barr »

Villaträdgårdens historia »
Trädgårdsritning »
Ritningsläsning & mätteknik »

 

Fakta

Start: Flexibel

Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms )

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Anmäl dig nu – och du kan börja inom tio dagar

1. Utbildning

    ex. moms

    ink. moms

2. Fyll i dina uppgifter

* anger ett obligatoriskt fält.

3. Godkänn och slutför anmälan

Finansiera din utbildning med Human Finans »

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Fibulavägen 12
262 74 Ängelholm

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.