Trädgårdens hårdgjorda ytor

Trädgårdsdesign

Distanskursen Trädgårdens hårdgjorda ytor vänder sig till dig som vill arbeta med att formge och planera hårdgjorda ytor i trädgårdar och mindre grönområden, antingen vid nyanläggning eller större renoveringar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste ytskiktsmaterialen i gröna utomhusmiljöer så som betongsten, tegel, natursten i olika bergarter, grus, singel och trä. Du får kunskap om materialens olika egenskaper, utseende och användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och underhåll. Vi går igenom olika läggningsmönster, val av fogar och hur du planerar för anläggningen av hårdgjorda ytor redan vid ritbordet.

Kursen går helt på distans och via vår utbildningsportal når du hela kursens innehåll med faktatexter, bilder och filmer. Din lärare vägleder dig genom kursmomenten och ger dig kontinuerlig återkoppling på frågor, övningar och inlämningsuppgifter.

Mål

Efter avslutad kurs ska du

  • kunna känna igen de vanligast förekommande hårda ytskiktsmaterialen.
  • känna till egenskaper och lämpliga användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och underhåll av de vanligast förekommande hårda ytskiktsmaterialen.
  • ha förståelse för och kunskap om hur du väljer ytskiktsmaterial utifrån utseende, plats, budget och användningsområde.
  • kunna rita en enkel markplaneringsplan med tillhörande materiallista.

Innehåll

Markmaterial
Natursten
Betong, tegel och asfalt
Grus och krossprodukter
Träslag och komposit

Murar och terrasseringar
Naturstensmurar
Betongstensmurar
L-stöd
Gabioner och Verti-Block
Murar av slipers

Trappor
Trätrappor
Trappor av sten- eller betongplattor
Åsnetrappor och andra trappvägar

Kantning
Oregelbunden natursten och gatsten
Kantstenar av natursten eller betong
Kantjärn och kantstål

Fogmaterial
Fogsand
Hårdfog
Cement
Mjukfog
Gräsfog

Markplaneringsplan
Ytor, lutningar och plushöjder

Genomförande

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Vi har beräknat att det tar cirka 80 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

Fakta

Start: Flexibel start

Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms )

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Anmäl dig nu – och du kan börja inom tio dagar

1. Utbildning

    ex. moms

    ink. moms

2. Fyll i dina uppgifter

* anger ett obligatoriskt fält.

3. Godkänn och slutför anmälan

Finansiera din utbildning med Human Finans »

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.