Yrkesbevis 2 – Ritningsläsning, avvägning och utsättning

Ritteknik

Kursen Ritningsläsning & mätteknik vänder sig till dig som vill kunna mäta in trädgårdens ytor, lutningar, planteringar och byggnader samt tyda ritningar för markarbeten. Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning behövs när din trädgårdsidé ska omvandlas till en ritning men också vid anläggningsarbetet då din idé ska bli till verklighet. Med goda mätkunskaper kan du skapa mer korrekta ritningar och på så vis få bättre underlag för kostnadsberäkningar och materialåtgång. Kursen ger möjlighet till yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning och ingår i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt men kan även läsas som fristående kurs.

I Trädgårdsakademins kurs Ritningsläsning & mätteknik går vi igenom skillnaden mellan bygglovsritningar och trädgårdsritningar. Vilka olika ritningstyper som finns, mått, skala och standardsymboler. Du får öva dig i att ta mått för att göra massaberäkningar och räkna på materialåtgång. Du lär dig inmätning i plan, inmätning av höjd, utsättning och utstakning. Vi går igenom lagar, regler och tillvägagångssätt för bygglov vid anläggningsarbeten. I kursen ingår också ett avsnitt om arbetsmiljö och vilka arbetsmiljöregler som gäller på en arbetsplats.

Kursen läses på distans samt under två dagar ute i fält med föreläsningar och praktiska övningar. För datum, se vårt kalendarium »

Mål

Kursens mål är att du ska kunna

  • tolka de olika ritningarna vid markarbeten.
  • utföra mängd- och massberäkningar från ritningar.
  • mäta upp trädgårdens ytor, höjder och lutningar.

 

Innehåll

Ritningsläsning
Vyer
Ritningstyper
Ritningens innehåll
Skala
Mått
Symboler

Mätteknik
Utrustning
Inmätning i plan
Inmätning av höjd
Utsättning och utstakning

Lagar & regler
Praxis trädgårdsdesign
Bygglov & bygganmälan

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöregler
SAM

Examination
Slutprov

Genomförande

Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del i form av en workshop med föredrag och övningar under två dagar. Här kan du läsa mer och se bilder från workshopen ».

Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via en digital utbildningsplattform når du hela kursinnehållet med faktatexter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.

Yrkesbevis

Den här kursen ger dig möjlighet att få yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. För att få yrkesbevis behöver du ha godkänt på kursen samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis här »

”Om mitt uppdrag är att rita om en äldre uppvuxen trädgård finns det säkerligen växter som är värda att spara liksom friggebodar och andra konstruktioner som tillkommit under åren. De kan jag nu rita in på situationsplanen. Att ha kunskaper om avvägning och utsättning gör att jag dels kan ta hänsyn till höjder och lutningar när jag ritar mina trädgårdar men också att jag kan kommunicera bättre med anläggarna.”

Ulrika Pettersson, Kållered

Fakta

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Workshop: Valhall Park, Ängelholm.

Pris: 16 239 inkl. moms (12 991 exkl. moms )

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar samt en två-dagars-workshop med föredrag och praktiska övningar.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Anmäl dig nu – och du kan börja inom tio dagar

1. Utbildning

    ex. moms

    ink. moms

2. Fyll i dina uppgifter

* anger ett obligatoriskt fält.

3. Godkänn och slutför anmälan

Finansiera din utbildning med Human Finans »

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.