Prydnadsträd, buskar & barr

Växtkännedom

Trädgårdsakademins kurs Prydnadsträd, buskar & barr vänder sig till dig som arbetar med trädgård eller som vill arbeta med trädgård inom anläggning, skötsel, rådgivning eller design och som behöver lära dig ett bassortiment av vedartade trädgårdsväxter. Med god kännedom om prydnadsträd, buskar och barrväxter kan du göra livskraftiga och funktionella planteringsförslag samt identifiera och namnge vilka växter som redan finns i en uppväxt trädgård. Kursen är den andra av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom. Den kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

I Prydnadsträd, buskar & barr lär du digidentifiera minst 15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Du lär dig göra planteringsförslag med utgångspunkt från ståndort och att göra en enklare växtinventering i en befintlig trädgård. Du lär dig även grunderna i hur en växtbesiktning går till och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans.

Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium »

Mål

Kursens mål är att du ska kunna

  • identifiera och namnge 15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter.
  • göra en enklare växtinventering.
  • grunderna i hur en besiktning av utemiljö går till.
  • definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering.
  • grunderna i hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd.
  • göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort.

Innehåll

Växtlista
15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter
Rosor
Klätterväxter
Vetenskapliga växtnamn
Svenska växtnamn
Identifiering

Växtinventering
Inventering av en villaträdgård
POM, Programmet för odlad mångfald

Besiktning av utemiljö
Typer av besiktningar

Växtkvalitet
Vad är växtkvalitet?
Välja växtkvalitet
Kvalitetsbegrepp
Mottagningskontroll

Plantering & beskärning
Plantering av buskar och träd
Beskärningsprinciper

Examination
Identifiering
Växtinventering
Växtporträtt
Planteringsförslag

Genomförande

Prydnadsträd, buskar & barr består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och det finns möjlighet att delta i Kunskapsparken i Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarpsparken utanför Malmö.

Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Prydnadsträd, buskar & barr bland annat omfattar 90 växtporträtt med växtbeskrivningar. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.

Yrkesbevis
Prydnadsträd, buskar & barr ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Denna kurs är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis här »

”I Alnarpsparken hann vi med väldigt mycket på kort tid och pratade även om andra växter och företeelser i den gröna miljön vilket gav dagarna ett berikande innehåll. Jag gillade upplägget att vi var ute och fullkomligt ”dränkte oss” i växter! Distansstudier passar för övrigt min livssituation just nu och jag är nöjd med den kontakt jag har haft med läraren på kursen. Har jag haft frågor så har svar skickats omgående!”

Charlotte Lord, Charlotte Graden & Design

Fakta

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Uppsala.

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms )

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag med föredrag och växtvandring ute i fält.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Anmäl dig nu – och du kan börja inom tio dagar

1. Utbildning

    ex. moms

    ink. moms

2. Fyll i dina uppgifter

* anger ett obligatoriskt fält.

3. Godkänn och slutför anmälan

Finansiera din utbildning med Human Finans »

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.