Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt

Trädgårdsarkitekt

Denna kurs riktar sig till dig som läst samtliga kurser i Trädgårdsakademins utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. I ditt examensprojekt ska du presentera ett komplett gestaltningsförslag utifrån det du lärt dig inom trädgårdsdesign, ritteknik, växtkännedom och entreprenörskap. Examensprojektet utförs genom målinriktad analys, en tydlig metod samt självständiga och motiverade val.

Kursen är utformad med ett tydligt verklighetsbaserat fokus. Du väljer en trädgård eller en plats som du vill arbeta med. Vi ser gärna att det är ett uppdrag du fått från en kund och att utgångspunkten är att ditt förslag helt eller delvis ska genomföras i verkligheten. Du kan även välja att upprätta en teoretisk anläggningsplan istället för att anlägga trädgården fysiskt. Alternativt att du väljer en plats i din närhet som du tycker känns särskilt inspirerande och intressant att utveckla och där det finns en part att jobba mot genom hela processen och slutligen presentera ditt förslag för, även om det inte är en betalande kund.

I kursen tar du dig an hela designprocessen från det inledande samtalet med trädgårdsägaren och platsanalysen till problemet, lösningen och vidare till den färdiga presentationen och anläggningsfasen. Under kursens gång får du analysera, självständigt välja och motivera vilka handlingar du presenterar i ditt gestaltningsförslag. Exempelvis idékollage, växtlista, materiallista, skötselplan, samt erforderliga ritningar så som funktionsplan, illustrationsplan, sektionsritning och planteringsplan.

Ditt färdiga gestaltningsförslag bedöms av en jury som ger dig skriftliga synpunkter och kommentarer. Härefter ges du möjlighet att försvara ditt projekt, att förklara dina tankegångar och motivera dina val.

Efter genomgången kurs och examination erhåller du titeln Diplomerad Trädgårdsarkitekt.

Mål

Målet med kursen är inte bara själva förslaget, slutprodukten, utan vägen dit. Fokus är att medvetandegöra processen och att du visar klarhet i varje steg samt tar beslut efter noggrann analys och övervägande om alternativen. Du kommer under kursens gång att träna kritiskt tänkande, ta del av olika exempel på upplägg beroende på typ av kund och projekt, följt av att du sedan tar egna beslut baserat på din kund och din kännedom om denna.

Innehåll

Kunden
Kundkommunikationen
Kundrelationen

Platsen
Ståndort och platsens förutsättningar

Problemet
Lösningen
Opponering

Ditt examensprojekt
Projektstart
Analys
Metod
Offert 1: Design
Designprocess
Presentation
Opponering
Offert 2: Anläggning
Verkställande

Genomförande

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför kursen och kommunicerar med din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum.

”Jag har nöjd med mitt genomförande av kursen och hela utbildningen. Jag har lärt mig otroligt mycket i denna kurs och är väldigt nöjd med den konstruktiva kritik jag fått. Jag känner att jag utvecklat min förmåga att förklara och tydliggöra mina idéer, även att träffa och bemöta kunder.”

Johanna Leufstadius

Fakta

Start: Enligt överenskommelse när samtliga kurser i utbildningen till diplomerad trädgårdsarkitekt är genomförda.

Pris: 18 739 inkl. moms (14 991 exkl. moms )

Beräknad studietid: Minimum 240 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Diplomerad Trädgårdsarkitekt

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.