Arbetsledare grönyteförvaltning

Yrkeshögskoleexamen
 • Säsongsanpassad – studier under två vintrar och en säsong
 • Avgiftsfri – yrkeshögskoleutbildning 1,5 år
 • Distans – studier på distans med en fysisk träff per termin
 • CSN – berättigar till studiemedel

 

Vi rekryterar studenter från hela landet vilket ger stort erfarenhetsutbyte under studietiden och ett brett nätverk inom branschen. Våra lärare arbetar själva inom branschen parallellt med undervisningen. Våra studenter tar ett kliv vidare i karriären »

Ladda ner faktablad som PDF »

Vill du bli en ledare med gröna fingrar?

– Nu kan du ansöka till framtidsyrket arbetsledare grönyteförvaltning!


Utbildningen till arbetsledare med inriktning grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning som går helt på distans under 1,5 år varav en tredjedel ute på en arbetsplats. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Avgiftsfri utbildning med CSN-stöd/lån. Begränsat antal platser. 

Du får arbete

Som arbetsledare får du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

Fastighetsförvaltning, parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning och entreprenörsföretag som förvaltar, är alla områden där efterfrågan är mycket stor på arbetsledare som kan kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö. Här får du arbete som arbetsledare när du tagit din yrkeshögskoleexamen Arbetsledare grönyteförvaltning.

Utbildningsstarter

28 augusti 2017
5 november 2018

Terminstider utbildningsstart 2017

2017-08-28–2017-12-29, 18 veckor heltid
2018-01-02–2018-06-01, 22 veckor heltid
2018-08-27–2019-01-11, 20 veckor heltid

Terminstider utbildningsstart 2018

2018-11-05–2019-06-o7, 31 veckor heltid – fysisk träff 21-22 november 2018
2019-08-26–2019-12-20, 17 veckor heltid – fysisk träff 3-4-5 september 2019
2020-01-06–2020-03-27, 12 veckor heltid – fysisk träff 12-13 februari 2020

Seminarier via webbinar tisdagar och torsdagar kl 10.
Fysiska träffar sker i Ängelholm. Preliminära tider för samtliga dagar är kl 09:00 – 16:00.

Ramschema »

Du studerar på distans

Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. Du väljer själv tid och rum för dina studier. Du behöver ha tillgång till en dator och ett ordbehandlingsprogram för att kunna genomföra utbildningens inlämningsuppgifter. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar, 2+3+2 dagar.

Läs mer detaljerad studerandefakta här »

Utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning med lägst betyget godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng.

SAMT

Särskild behörighet
Minst 12 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; skötsel. ELLER Minst 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; skötsel tillsammans med gymnasiekurserna Marken och växtens biologi, Fordon och redskap samt Växtkunskap 1 med lägst betyget E (G eller 3). Alternativt preparandkurs som motsvarar dessa kurser (se nedan).

Reell kompetens
Du kan också söka utbildningen med reell kompetens. Om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan »

Innehåll

 • Arbetsledning, 30 yhp
 • Entreprenadjuridik, 20 yhp
 • Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp
 • Kalkylering och ekonomi, 20yhp
 • Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö, 60 yhp
 • Inblick i arbetsledning LIA 1, 30 yhp
 • Arbetsledning med handledning LIA 2, 30 yhp
 • Självständig arbetsledning LIA 3, 30 yhp
 • Underhåll och renovering av utemiljö, 20 yhp
 • Projektkurs – management, 30 yhp

 

(yhp = yrkeshögskolepoäng)


Mål

Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskap, färdighet och kompetens att:

 • Leda underställd personal mot en verksamhets uppställda mål.
 • Planera tids- och personalåtgång samt maskinbehov för arbeten.
 • Utveckla rationella skötselstrategier och realisera skötselåtagande.
 • Använda och ange lämpliga växtval utifrån olika förutsättningar.
 • Kontrollera om olika skötsel- och underhållsarbeten är fackmannamässigt utförda.

 

Utbildningen sker i samarbete med YrkesAkademin – utbildning som ger jobb »

”Jag tycker verkligen att det är bra att ni har startat denna utbildning! Den behövs. Det är svårt för både mindre och större bolag, kommuner med flera att få tag på duktiga arbetsledare.”

Satu Bergsten, Sala kommun

 

”Det går inte en vecka utan att jag tänker på hur positivt utbildningen påverkat mitt arbetsliv! Jag trivs enormt mycket både i rollen som arbetsledare men även med mitt jobb här på kommunen. När jag som branschbytare kommit in relativt lätt så måste det helt enkelt betyda att utbildningen var otroligt skräddarsydd, jag behövs och gör nytta. Helt ärligt så upplever jag mig ofta vara mer uppdaterad/påläst och i framkant, men då behöver vi ta hänsyn till att min kommun har en del att utveckla inom flera områden. Även om jag inte alla gånger kan varje detalj, så vet jag var jag ska gräva vidare. Utbildningen har gett mig rätt verktyg. Det är en fantastisk känsla!”

Tanja Forsström, Arbetsledare Gata/Park Drift

Vanliga frågor


Vad innebär det att studera på distans på Trädgårdsakademin?
Distansstudier på Trädgårdsakademin innebär att du kan bo kvar hemma, att du kan vara relativt flexibel med din tid och att du alltid har en individuell, veckobaserad kontakt med din lärare.

Du möter dina lärare och studiekamrater via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. För att kunna göra inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter behöver du ha tillgång till dator och ordbehandlingsprogram.

Utbildningen bygger på tre metoder: Teori, färdighetsträning och handledning.

Teori: All teori finns antingen på vår utbildningsplattform via text, litteratur och föreläsningar eller via kurslitteratur.
Färdighetsträning: Vi arbetar mycket aktivt i alla delkurser med övningar och uppgifter som är direkt kopplade till verkligheten och branschen. Läser du exempelvis kursmomentet Säkerhet runt lekplatser gör du en okulär tillsyn på en lekplats i din närhet som färdighetsträning. Ett annat exempel är kursmomentet Skötselplaner där du upprättar en skötselplan för en förvaltning i ditt närområde. För att färdighetsträna arbetsledning och gruppdynamik arbetar du tillsammans med dina studiekamrater i små grupper. Grupperna kommunicerar och samarbetar via vår utbildningsplattform. Under utbildningens praktikperioder Lia, lärande i arbete, färdighetstränar du arbetsledande uppgifter på en arbetsplats du själv har valt.
Handledning: Varje vecka möter du din lärare och dina studiekamrater virtuellt främst via våra webbinar. På webbinaren hålls genomgång av uppgifter, handledning, föreläsningar, seminarier och hantering av aktuella frågeställningar. Individuell handledning varvas med handledning i grupp.

Hur stor del är schemalagd tid och hur stor del är självstudier?
Du kan styra mycket över hur du disponerar din tid. Vi har generellt två tillfällen i vecka schemalagt för webbinar och handledning. Inför dessa tillfällen skall du ofta ha gjort vissa givna moment i delkursen. Grupparbetena kan varje grupp styra över och komma överens om när, hur och var. Observera att utbildningen går på heltid vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka.

Kan jag jobba samtidigt?
Yrkeshögskoleutbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är heltidsstudier. Dina personliga omständigheter avgör om det är möjligt för dig att jobba parallellt med studierna. Vi har intervjuat några studenter som arbetar parallellt med sina studier. Läs här »

Hur stor del är praktik, det vi kallar LIA, Lärande i arbete och vad innebär det för mig?
Lärande i arbete, LIA, innebär att du som student i samråd med oss väljer ut ett antal företag eller organisationer/förvaltningar som du gärna skulle vilja få kontakt med och få fördjupning inom. Efter planering, analys och möte med företaget görs ett avtal om en LIA-plats. LIA-perioderna syftar till att färdighetsträna arbetsledande uppgifter inom grönyteförvaltning. Du har en handledare men du kommer succesivt skall göra dessa uppgifter mer och mer självständigt. Lärande i arbete är en viktig del och utgör en tredjedel av utbildningen. I utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning har vi tre olika LIA-perioder, sex veckor var.

Hur ofta träffas man fysiskt och var?
Under din utbildningstid träffas vi fysiskt vid tre olika tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar, 3+2+2 dagar.

Jag uppfyller inte behörighetskraven. Kan jag göra något …?
Ja, det kan du!

Du kan gå en preparandkurs som motsvarar en del av behörighetskraven. Trädgårdsakademin samarbetar med Skillebyholms Trädgårdsutbildningar som erbjuder detta »

Du kan ha reell kompetens som helt eller delvis motsvarar behörighetskraven. Kartlägg dina kunskaper, erfarenheter och kompetenser och se om det finns något som kan motsvara behörighetskraven. Ibland finns det grund till reell kompetens och ibland finns möjlighet till det som kallas fri prövning. Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan »

Vad  är reell kompetens?
Du som saknar formell behörighet men anser att du förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara den sökta utbildningen. Du kan till exempel ha grundat din erfarenhet/kunskap/kompetens på deltagande i föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av studier/kurser etc.

En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som den sökta utbildningen ställer.

Du måste därför visa att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hur kan en föreläsning via webbinar ser ut?
Här kan du lyssna på en föreläsning med Inger Palmstierna som föreläser om sommarblommor i offentlig miljö. Inger Palmstierna är en av de experter vi engagerar i utbildningen. Inger är odlingshortonom, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, och en av Sveriges främsta växtexperter. Inger Palmstierna har skrivit ett flertal böcker och är flitigt engagerad som både föreläsare och fotograf.

Fakta

Start: 5 november 2018

Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng)

Examen: Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare – grönyteförvaltning

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. Den studerande står själv för omkostnader så som litteratur och resor.

”Jag måste säga att jag är så glad att jag hittade och gick utbildningen den har öppnat så många dörrar och möjligheter. Förtroendet för mig som Arbetsledare gentemot beställare liksom entreprenad har vuxit. Och när jag läste sammanfattningen över vad jag läst blir jag häpen. En stor eloge till er som satt ihop denna utbildning och med den proffsiga sammansättning av lärare och föreläsare.”

– Pia Silins, har läst utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning vid Trädgårdsakademin.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Fibulavägen 12
262 74 Ängelholm

info@trga.se
Tel 042 13 00 20

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.