Kvalitetspolicy

Trädgårdsakademin arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Vi ser vårt kvalitetsarbete som helt avgörande för vår utveckling och framgång.

Trädgårdsakademin uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Alla kunder är nöjda med sin utbildning och hur de har blivit bemötta av oss.
  • All undervisning hos oss genomsyras av våra kärnvärden: kunskap, inspiration, trovärdighet och engagemang.


Trädgårdsakademin arbetar enligt metoden Plan-Do-Check-Act. Våra rutiner syftar till att styra upp och säkerställa att ärenden som behöver hanteras fångas upp och följs upp. Genom utvärderingar i form av enkäter och intervjuer medverkar våra deltagare aktivt i vårt kvalitetsarbete. Deltagarnas svar utgör grund för utvärdering av utbildningarna. Utvärderingssvaren är, tillsammans med vår omvärldsbevakning, kontinuerlig extern och intern granskning av kursinnehållet samt vår auktorisering från Almega Utbildningsföretagen, vår viktigaste resurs för kvalitetssäkring, utveckling och progression av våra utbildningar. Vårt kvalitetssystem är godkänt av Almega Utbildningsföretagen som kontrollerar och utfärdar kvalitetsauktorisation enligt högt ställda krav på arbetsmarknadsrelevans, kompetensbehov, relevanta utbildningar, struktur, pedagogik, personell kompetens, metoduppföljning, resultatuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.