Frågor & svar

 TrŠdgŒrdsakademin
Hur går det till att studera på distans hos er?

På vår utbildningsplattform finner du hela utbildningens innehåll med faktatexter, bildspel, föreläsningar, tester och inlämningsuppgifter. Via utbildningsplattformen genomför du kursen och håller kontakten med din lärare och med dina studiekamrater. Läs mer om hur det går till att läsa på distans hos oss här » 

Vad innebär flexibel start?

Flexibel start innebär att du kan börja kursen när som helst. Du anmäler dig här via vår hemsida och kan börja studera inom tio dagar eller så snart du har betalt din kursavgift.

Vad menas med giltighetstid?

Utbildningens giltighetstid anger hur lång tid du har på dig att genomföra kursen. Anges 12 månaders giltighetstid innebär det att du har tolv månader på dig att genomföra kursen. Under den här tiden har du tillgång till allt studiematerial som ligger på utbildningsplattformen, till din lärare och till vårt webbcafé där vi har diskussionsforum och regelbundna chattillfällen. Läser du hela utbildningen till diplomerad trädgårdsarkitekt är giltighetstiden fyra år.

I vår preparandutbildning är giltighetstiden 30 dagar. Det innebär att du har 30 dagar på dig att genomföra kursen. I preparandatbildningen har du inte tillgång till webbcafé och webbinar.

Vad menas med beräknad studietid?

Med beräknad studietid menas det antal timmar du minst förväntas lägga ner på dina studier. Tiden varierar mellan elever beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter.

Exempel: om kursen beräknas ta 200 timmar kan man räkna med fem veckors studier, 40 h/vecka. Observera att det tillkommer tid för läraren att rätta praktikfall och examinationsuppgifter (max tre veckor per uppgift).

Vad menas med heltidsstudier?

Med heltidsstudier menas att utbildningen är upplagd utifrån att du studerar 40 h/vecka.

Är jag garanterad en studieplats när jag anmäler mig till en utbildning hos er?

Ja, du är alltid garanterad en plats när du anmäler dig till någon av våra kurser och utbildningar. Anmäler du dig till YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning behöver du uppfylla behörighetskraven och i vissa fall även särskilt urval för att bli antagen.

Behöver jag ha några förkunskaper för att studera hos er?

Nej, vi har inga behörighetskrav. Eftersom kurserna går helt eller delvis på distans blir undervisningen till stor del individuell och du får personlig hjälp av din lärare under kursens gång. Det innebär att du kan läsa i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar. I YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning behöver du uppfylla behörighetskraven för att bli antagen och du följer den studietakt som utbildningsplanen anger.

För att kunna genomföra utbildningen hos oss behöver du ha grundläggande datorkunskap. Detta innebär att du kan använda ordbehandlingsprogram som Word, Pages, eller motsvarande och att du kan spara filer samt bifoga filer från din dator när du skickar inlämningar till oss. Du behöver också kunna hantera olika filtyper och att spara om filer från en filtyp till en annan. Ett vanligt exempel är att spara om ett Word-dokument till pdf-format. Vi tar i första hand emot pdf-filer och bildfiler som exempelvis jpeg eller png. 

9_ligg

Jag såg att arbete och inlämningar i Microsoft Excel förekommer i kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Måste jag ha Excel för att kunna genomföra kursen?

Nej, du kan även använda Numbers för Mac eller likvärdigt program, så länge du kan spara filen i Excel-format och det kan du göra i exempelvis Numbers.

Kan jag få studiemedel när jag studerar hos er?

Nej, men vi kan erbjuda räntefria utbildningslån genom Human Finans. Läs mer här »   I YH-utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning har du möjlighet att få studiemedel via CSN.

Kan jag dela upp betalningen för min utbildning hos er?

Ja, via vårt samarbete med Human Finans finns möjlighet till olika alternativ för delbetalning. Du kan till exempel låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning på sex eller tolv månader. Läs mer här »

Blir det billigare om jag anmäler mig till hela utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt på en gång jämfört med att läsa en kurs i taget?

Ja, du sparar 19 283 kr inklusive moms. Du är även skyddad från eventuella framtida prishöjningar.

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser min utbildning hos er?

Ja, det går bra att arbeta samtidigt som du studerar hos oss. I våra utbildningar gör du din egen studieplanering vilket betyder att du kan läsa när det passar dig och din arbetssituation. YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning har en studietakt på 100% vilket innebär att det är besvärligt att arbeta heltid parallellt med studierna.

Kan jag läsa era utbildningar om jag bor utomlands?

Ja, det går fint att läsa våra kurser var du än bor i världen. Flera av våra kursdeltagare bor i Finland och Norge. Men vi har även haft kursdeltagare som bor i Holland, Österrike, USA, Sydafrika, Korea och Indien. Vill du läsa på engelska istället för svenska anmäler du dig via vår engelska hemsida »

Vilken kurs ska jag börja med?

Det beror lite på vad du vill använda dina kunskaper till. Är du intresserad av trädgårdsdesign och vill arbeta med detta rekommenderar vi att du börjar med kursen Trädgårdsdesign Primo som också är den första kursen i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt. Är du däremot mer intresserad av växtkunskap och växtkännedom väljer du Grundkurs i växtkännedom som är den första av våra tre yrkesbeviskurser i växtkännedom.

Vad innebär yrkesbevis?

Yrkesbevis är ett sätt från trädgårdsnäringens sida att kvalitetssäkra yrkeskunskapen. För att få yrkesbevis krävs godkänd utbildning och dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet. Läs mer om praktikkraven här »

Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté och anordnar yrkesbeviskurser i Ritningsläsning & mätteknik samt i Växtkännedom.

Är utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt inriktad på eget företagande eller kan jag bli anställd någonstans?

Utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt har ett tydligt fokus på eget företagande och många av våra kursdeltagare startar egen firma under eller efter sin utbildningstid hos oss.

Vad skiljer utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt från andra trädgårdsutbildningar?

I de flesta trädgårdsutbildningar är odling en central del. I utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt ingår inte odling utan vi fokuserar på villaträdgårdens design, växtkännedom, ritteknik och eget företagande. Den går till stor del på distans och kan läsas komprimerat under ett års tid eller mer utdraget under upp till fyra års tid.

Vad är det för skillnad mellan Trädgårdsakademins utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt och utbildningarna inom trädgårds- och landskapsplanering vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp?

Trädgårdsakademins utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt har fokus på villaträdgårdens design och på eget företagande. Utbildningen motsvarar ett års heltidsstudier. Man kan själv välja studietakt och man har fyra år på sig att genomföra sina studier. Utbildningen ger diplom och möjlighet till yrkesbevis.

Landskapsarkitektutbildningen motsvarar fem års heltidsstudier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp eller Ultuna. Utbildningen leder till magisterexamen i landskapsplanering. Som landskapsarkitekt arbetar man i huvudsak med att planera offentliga miljöer så som stadsmiljöer, publika parker och vägprojekt, med mera.

Landskapsingenjörsutbildningen motsvarar tre års heltidsstudier och leder till kandidatexamen i landskapsplanering. Utbildningen är förlagd till SLU Alnarp. Som landskapsingenjör arbetar man också i huvudsak med offentliga miljöer och ofta med fokus på den teknisk sidan av projektering, anläggning, skötsel och förvaltning.

Trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning design motsvarar tre års heltidsstudier och leder till en kandidatexamen i landskapsplanering eller trädgårdsvetenskap. Detta program är mest likt utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt jämfört med de övriga utbildningarna nämnda ovan och fokuserar på mindre grönytor och villaträdgården. Studieorten är Alnarp.

Jag har läst en trädgårdsmästarutbildning. Kan jag tillgodoräkna mig något från den och på så vis läsa färre kurser i er utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt?

Har du yrkesbevis i växtkännedom kan du tillgodoräkna dig de tre växtkännedomskurserna som ingår i utbildningen dvs Grundkurs i växtkännedom; Prydnadsträd, buskar & barr samt Perenner & sommarblommor. Skicka en kopia på yrkesbeviset till oss digitalt på info@trga.se och ange ditt ärende.

Är Diplomerad Trädgårdsarkitekt en yrkestitel?

Ja, det är det. I Sverige är det en relativt ny yrkestitel, så för att säkra kvaliteten på yrkesgruppen uppmanar vi våra färdigutbildade deltagare att bli medlemmar i Svenska Trädgårdsdesigners förening http://www.svenskatradgardsdesigners.se/, som gynnar en standardisering av branschen.

Hur ser arbetsmarknaden ut för trädgårdsarkitekter och trädgårdsdesigners?

Under våren 2010 gjorde vi en intervjuundersökning med personer som arbetar i trädgårdsanläggningsföretag, trädgårdsbutiker, trädgårdsdesignföretag respektive mäklarföretag. De intervjuade ser överlag mycket positivt på villaträdgårdens framtid och man menar att trädgårdsägare allt oftare tar in hjälp för såväl skötsel, anläggning som planering av sin trädgård. Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med statistik från SCB (COIOP).

Kan jag anlita era studenter för trädgårdsuppdrag?

Nej, vi har dessvärre inte möjlighet att förmedla studentuppdrag. Istället rekommenderar vi dig att ta en titt på Svenska trädgårdsdesigners förening för att hitta en erfaren designer i närheten av där du bor. Flera av våra utexaminerade elever återfinns på denna sida.

Vad rekommenderar ni för spelare när man ska se webbinarfilmerna?

Vi rekommenderar multimediaspelaren VLC som stödjer många olika format i både Mac och PC.

Hittade du inte svaret på din fråga här?

Skicka din fråga till info@trga.se så svarar vi så snart vi kan.

SparaSpara

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Fibulavägen 12
262 74 Ängelholm

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.