Vad betyder design?

Ordet design kommer av latinets designo som betyder peka ut, bestämma, framställa. Design har i det engelska språket innebörden plan, skiss, ritning. Design kan definieras som en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.

Vad betyder affärsidé?

Affärsidén är den grundläggande förutsättningen för företagets existens. Den talar om vilket behov företaget ska fylla och vilken uppgift företaget har på marknaden. Den speglar grundidén och förklarar syftet med verksamheten. Och den anger företagets styrka – vilken fördel företaget erbjuder kunden. Ett exempel : Vår affärsidé är att skapa gröna miljöer som är harmoniska, praktiska och som inte kräver så mycket av dig. Garden by Anna.

Vem arbetar med trädgårdsdesign?

Trädgårdsmästare. Arbetade förr ofta med odling men numera oftare med skötsel och anläggning. Ibland även med trädgårdsdesign. Allt från stora anläggningar till små villaträdgårdar.

Trädgårdsanläggare.  Anläggning och skötsel av nya trädgårdar eller renovering och skötsel av gamla. Ibland även med trädgårdsdesign. Allt från stora anläggningar till små villaträdgårdar.

Trädgårdsdesigner. Designar trädgårdsrum. Vanligen villaträdgårdar och mer sällan större anläggningar och parker.

Trädgårdsarkitekt. Gestaltar och designar trädgårdsrum. Arbetar ofta i nära samarbete med anläggare och andra arkitekter. Vanligen villaträdgårdar och men ibland också större anläggningar och parker.

Trädgårdsingenjör inriktning design. Utbildas vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Arbetar med gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus- och utomhus.

Landskapsingenjör. Utbildas vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Arbetar med anläggning och skötselplaner i storskaliga miljöer som t ex parker, kyrkogårdar eller golfbanor. Det finns de som ritar och anlägger villaträdgårdar men det är relativt ovanligt.

Landskapsarkitekt. Utbildas vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Ultuna. Arbetar med att planera storskaliga miljöer som parker, bostadsområden, skolor mm. Det finns de som ritar villaträdgårdar också, men det är mindre vanligt.

Hortonom. Utbildas vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Rådgivning och forskning är vanliga arbetsområden för en hortonom. Det finns hortonomer som arbetar med trädgårdsdesign men det är ovanligt.

Hur stor är branschen?

Branschen utemiljötjänster inkluderar skötsel, anläggning och planering av trädgårdar, parker och andra gröna miljöer. Branschens omsättning var under 2011 totalt 22 miljarder varav skötsel utgjorde 17 miljarder och anläggning/planering 5 miljarder. Under samma år uppgick antalet personer i helårsarbete inom branschen till 33000.

Källa: Branschbeskrivning Trädgård 2012, SLU Alnarp.

Hur mycket pengar spenderar vi på våra trädgårdar i Sverige?

Hushållens utgifter för produkter och tjänster i trädgården har mer än fördubblats det senaste decenniet. Från 10,9 miljarder 1998 till 22,8 miljarder kronor 2008.

Källa: Hushållens konsumtionsutgifter (ENS95), löpande priser, mnkr efter ändamål COICOP och tid.
COICOP – Classification of indivdual consumption by purpose.

Vad kostar det för mig som privatperson att anlita en trädgårdsdesigner?

Priserna för att anlita en trädgårdsdesigner varierar. Det är i regel billigare utanför storstäderna. Att planera för en lättskött trädgård med färre detaljer blir billigare. Ju fler funktioner och detaljer, desto mer tid lägger trädgårdsdesignern på ritningen. Hembesök med konsultation kostar cirka 700-1500 kr inklusive moms per timme. En helhetslösning med detaljerad trädgårdsritning kan kosta kring 13 000 kr – 20 000 kr inklusive moms. En enklare mer övergripande ritning blir billigare men då krävs det att man själv har en god kunskap om växter och kan fortsätta själv. En detaljerad trädgårdsritning med komplett växtförslag kan kosta cirka 20 000 – 40 000 kr inklusive moms eller mer beroende på hur detaljerad ritningen är.

Källa: AoT Fixa Vinter 2011/2012

Är det väl investerade pengar?

En välskött trädgård kan öka husets värde med 13% eller i genomsnitt 395 000 kr. Varje åtgärd för en välplanerad och välskött trädgård ger 2,8 kronor tillbaka per investerad krona i ökat fastighetsvärde vid en försäljning.

Källa: Statistik från Kairos Future/Husqvarna 2011

Hur intresserad är vi av trädgård?

Trädgårdsskötsel är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus näst efter promenader.
Fler kvinnor än män är trädgårdsintresserade.
48% kvinnor över 40 anser att de är trädgårdsintresserade.
33% kvinnor under 40 anser att de är trädgårdsintresserade.

Källa: SCB/SLU och Kairos Future/Husqvarna

Vill vi läsa böcker om trädgård?

År 1999 fanns 1900 registrerade titlar räknat från år 1866. År 2011 fanns 3173 registrerade titlar räknat från år 1866.
Det ger en ökning med 70% de senaste 12 åren räknat från 2011.

Under 1970-talet ökade utgivningen av trädgårdslitteratur betydligt – troligen som ett resultat av det omfattande småhusbyggandet och den trend som då benämndes ”gröna vågen”.  Under slutet av 1980-talet sjönk utgivningen något för att igen stiga och kulminera under mitten av nittiotalet. Fortsatt stigande under hela det första decenniet på tjugohundratalet.

Källa: Statistik från SLU/LIBRIS: En sökning av svenska titlar inom Qe* dvs trädgårdsskötsel som inkluderar allt från krukväxtodling till trädgårdshistoria och vänder sig både till yrkesmän och fritidsodlare.

Hur vill vi ha det i våra trädgårdar?

Vi har en gnagande känsla av att vår trädgård skulle kunna vara i bättre skick, särskilt om vi jämför med grannen…
19% följer trädgårdstrender
16% tillbringar under en vårmånad mer än 20 timmar för att sköta om sin trädgård
85% tror att grannen har finare trädgård
36% ser trädgården som en investering
Mest populärt är att använda trädgården för
Avkoppling
Lekyta för barnen
Umgänge med vänner
Vara nära naturen
Imponera på andra

De fem bästa värdehöjarna
Inbjudande ytor för umgänge
Designade, stenlagda trädgårdsgångar
Välskött gräsmatta
Dekorativa träd
Fruktträd

Designtrender…
Återskapa vildmarken = det vilda och oväntade.
Må-bra-trädgård = en plats för vila och återhämtning.
Den designade och artistiska trädgården= den konstnärliga och personliga trädgården.

Källa: Global Garden Report 2011

Hur ser framtiden ut?

77% vill att deras barn ska få spendera mer tid i parker.
74% vill att deras barn ska få spendera mer tid i trädgården.
74% vill att deras barn ska få spendera mer tid i skogen.

Källa: Global Green Space Report 2013

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.