Ljus framtidsprognos

I rapporten Framtidsutsikter presenterar SACO-förbunden prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut år 2018, bland annat för gruppen naturvetare inom trädgård och landskap¹. Enligt rapporten kommer det 2018 vara liten konkurrens om jobben både för nyutexaminerade och för erfarna.

”Vi förväntar oss stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av helt nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Utvecklingen är en följd av att kraven på alla våra grönytor ökar, oavsett om det handlar om lek-platser, golfbanor, parker eller den egna trädgården. Medvetenheten om att investeringar i grönytor kan öka fastigheters värde, och att underhåll är A och O för att investeringen inte ska gå förlorad, ökar också. Ekonomisk värdering av trädgårdar blir en allt större marknad i samband med värderingar av fastigheter.” ²

Klicka här för att läsa hela rapporten »

¹ ”Naturvetare inom trädgård och landskap har bland annat kompetens om växter samt mark- och växtlära. Kompetensen behövs vid anläggning och förvaltning av parker och trädgårdar samt i verksamheter som odlar trädgårds- och prydnadsväxter eller hanterar frukt, bär eller grönsaker i stor skala. Det finns cirka 1 300 yrkesverksamma naturvetare inom trädgård och landskap för närvarande”.

² s. 77, Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2018, Eva Oscarsson & SACO 2013.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.