Intervjuundersökning: Framtida tjänster i villaträdgården

18 personer som arbetar i trädgårdsanläggningsföretag, trädgårdsbutiker, trädgårdsdesignföretag eller mäklarföretag svarade på frågor om villaträdgårdens framtid. Frågorna besvarades per e-post under perioden 30 april–3 juni 2010. Undersökningen har utförst och sammanställts av Anette Åkerström, Trädgårdsakademin.

Sammanfattning

Företagen ser positivt på villaträdgårdens framtid. Villaägare vill ha mer trädgård! Man vill göra en del av arbetet själva men man kommer allt oftare att ta in hjälp för såväl skötsel, anläggning som planering av sin trädgård. På anläggningssidan efterfrågas förändringar i rot- och rutavdraget för en bättre utveckling i branschen. På mäklarsidan menar man att en välplanerad och lättskött trädgård ökar värdet på huset.

Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med statistik från SCB (COIOP). Totalt har hushållens inköp av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster ökat från 9,4 miljarder kronor år 2000 till 14,8 miljarder kronor 2007.

Frågor och svar:

Hur ser du på framtiden, kommer villaägare att satsa mer eller mindre på sina trädgårdar jämfört med idag?

– Mer

– Vi tror nog att hemmafritiden kommer att öka och då vill pyssla om sin trädgård mer.

– Mer

– Intresset ökar

– Jag tror att det kommer att bli mer, en ny generation är på gång.

– Jag tror att det finns ett ökande intresse för trädgård bl a egenoldalt, ekologiskt är just nu på ropet.

– Mer

– Jag tror på en betydande ökning

– Just nu är många rädda i och med lågkonjunkturen men jag tror att det kommer att vända.

– Mer

– Mer

– Mer

– Mer

– Mer

– Man kommer att satsa mer. Numera är en vacker, funktionell och lättskött trädgård även en prishöjande faktor vid försäljning vilket det inte var för 15-20 år sedan. Man får med andra ord lön för mödan – därför kostar man på.

Kommer man att göra jobbet själv eller kommer man att anlita någon?

– Både och

– Huvuddelen av våra kunder gör jobbet själv. En kategori kunder vill ha ett snabbt och proffsigt resultat och kommer då att anlita professionell hjälp.

– För min del ökar efterfrågan på alla trädgårdsjobb.

– Både och, många är beredda att betala bra för en klar trädgård.

– Beskriver egentligen en hel räcka med olika kundtyper. Det finns alltid kunder som vill ha hjälp med olika moment.

– Både och

– Det blir både anlita och göra vissa saker själv

– Både och, dom som har pengarna kommer att leja dom som har mindre kapital ser ofta en lösning där dom gör en del själv med hjälp av entreprenören.

– Anlita entreprenörer

– Köpa mer tjänster. Jag tror att det gäller alla typer av jobb i trädgården.Dagens generation värderar fritiden mer men vill gärna snyggt runt omkring sig.

– 75 % själv, 25 % anlita

– Små jobb själva

– Anlita för både design, anläggning och skötsel i viss mån.

– Mina uppdragsgivare brukar anlita anläggare till stenläggning men uför planteringarna själva i huvudsak.

Om Ja, vilka arbeten kommer man i så fall att ta in hjälp till?

Hjälp med den löpande skötseln?

– Mer

– Om plånboken tillåter det, ja.

– Ja

– Ja

– Ja

– Mer ofta än nu

– Planering samt viss anläggning

– Ja löpande skötsel ute hos företagen, en gångs åtgärd hos privat personer. Oftast vill både privata och företags kunderna få hjälp med plantering och val av växter, nyanläggningarna behöver dom oftast hjälp med pga okunskap samt tid, så min erfarenhet är att dom flesta privata samt företag anlitar hjälp.

– Ja

– 75 % själv, 25 % anlita

– Om RUT-avdraget blir kvar, ja.

– Nej.

Hjälp med plantering av växter?

– Oförändrat

– Ja

– Ja

– Ja

– Ja

– Mer ofta än nu

– Till viss del

– Ja

– 75 % själv, 25 % anlita

– Främst stenläggning som idag.

– Man anlitar mig för att få en plan att arbeta efter och tar hjälp av anläggare med stenarbeten ev. gräsmatta.

Hjälp med nyanläggning av t ex rabatter, gångar, gräsmattor, stenläggningar?

– Mer

– Ja

– Ja

– Ja

– Ja

– Mer ofta än nu

– Ja

– Ja

– 25 % själv, 75 % anlita

– Ja

– Man anlitar mig för att få en plan att arbeta efter och tar hjälp av anläggare med stenarbeten och ev. gräsmatta.

Hjälp med renovering av befintlig struktur som t ex rabatter, gångar, gräsmattor, stenläggningar?

– Mer

– Ja, man kanske försöker själv först men inser oftast att man behöver hjälp.

– Ja

– Ja

– Kanske lite.

– Nej, som nu

– Ja

– Ja

– 25 % själv, 75 % anlita

– Mindre troligt, man tar bort och gör helt nytt istället.

– Ja. Här vill jag poängtera att det är min uppgift att lotsa rätt bland alla material, formgivning mm. så att man inte bryter mot tidsandan/arkitekturen på huset. Att läga byasten vid ett 30-talshus går bort. Jag har mycket stor nytta av min utbildning i Alnarp som gäller just denna bit. Läste Trädgårdshistoria 1 och 2.

Hjälp med planering exempelvis från en trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt?

– Mer

– Här är det också plånboken som styr.

– Ja

– Ja

– En positiv förändring jag upplever är att kunder är villiga att ta mer hjälp i planeringsstadiet och förstår samtidigt att det kan kosta ett antal tusenlappar beroende på hur mycket hjälp de behöver.

– Mer ofta än nu

– JA!

– Ja

– 10 % anlita

– Ja

– Ja (självklart :-))

– Man önskar hjälp med en grundplan och förslag på växter mm. Så att man bygger rätt från början för att minimera skötsel med rätt material i hårdgjorda ytor, bra möten mellan material och materialavskiljare etc. Rätt växt på rätt plats dvs ståndortsanpassat växtmaterial!

Övriga kommentarer

– Vi jobbar inte med villakunder i någon större omfattning. Men så länge Rot-avdraget inte gäller nyanläggning av trädgårdar så tror jag att det fortfarande kommer vara svårt att konkurrera med arbetskraft från tex. Baltländerna som lägger marksten för 80:-/timme!!! Även på skötselbiten så är det stora brister i Rot/Rut avdraget. Om det blir tydligare och bättre regler kring avdragen så kan det kanske uppstå en marknad i de välbeställda villaområdena men gemene man prioriterar nog städning i hemmet eller ombyggnad av huset om man ska abonnera på någon tjänst.

– Jag tror att i sinom tid kommer även en större del utav tjänster som utförs i trädgården omfattas av rot/rut avdrag och ge folk större möjlighet att nyttja vår typ av tjänster.

– Min erfarenhet är att man försöker själv först och när man inser sin begränsning så ber man om hjälp. Eller så säljer man huset och flyttar till lägenhet. Eller så får det bli som det blir…
Helt klart är det den privata ekonomin som styr och tvärt emot vad många tror så är jag övertygad om att de sk HUS-rabatterna (RUT o ROT) förstör för oss som har en kvalificerad utbildning och som vill ha betalt för vår insats.

– Ja, en välplanerad tomt har definitivt betydelse för värdet. Jag har varit med om försäljningar där tomten har varit i så pass dåligt skick att huset blivit svårsålt, trots att huset varit i gott skick. Jag tror inte att intresset för trädgårdsskötsel kommer öka i framtiden utan däremot kommer fler och fler eftersträva lättskötta tomter, en trend som vi redan ser i dag, och att man istället tar hjälpt av t ex en trädgårdsarkitekt för att få en så pass lättskött tomt som möjligt men som är välplanerad.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.