Beskärning och trädvård – några reflexioner från en hortonom

Trädgårdar, parker och andra gröna utemiljöer har en stomme och grundstruktur av träd och buskar. Träd och buskar har förmåga att skapa rum och sammanhang och har stora skönhetsvärden, både i grupp och som solitärer. De är med andra ord mycket betydelsefulla för våra gröna utemiljöer och bör därför ges den bästa omvårdnad och väl övervägda beskärningsinsatser. Vet du inte varför du beskär är det alltid bättre att avstå, beskärning får aldrig bli ett självändamål. Alla träd och buskar kan växa och utvecklas väl helt utan beskärning. Oftast finns det emellertid många skäl som motiverar ett beskärningsingrepp.

Vanliga skäl till beskärning

Förbättra växtens hälsa och livskraft
För att få en god grundstruktur i grenverket så att trädet blir starkare.
Att ta bort döda och skadade grenar skyndar på läkningsprocesserna.
Att ta bort grenar som korsar varandra ger ökad luftgenomströmning i kronan vilket minskar risken för svampsjukdomar och insektsangrepp.
I en luftig krona ökar ljusinsläppet vilket ger bättre fruktkvalitet.

Kontrollera storlek och form
Att minska storleken så att växten bättre smälter in i omgivningarna.
Minska skugga.
För att inte störa luftburna tele- eller elledningar.
Förenkla bekämpning av skadedjur.
Förenkla skörd.

Undvika fara för människor och byggnader
Ta bort grenar som kan trilla ner och skada människor och byggnader.
Skära tillbaka taggiga buskar vid gångstråk och sittplatser.

Öka blomning och fruktsättning
Hålla tillbaka blomning och fruktsättning i unga träd så att vegetativ tillväxt gynnas.
Stimulera blomning.
Bättre kvalitet på frukt.

Växtens naturliga storlek och form

När du väl bestämt dig för att en beskärningsinsats går att motivera, börjar du alltid med att försöka göra dig en bild av hur växten kommer att se ut efter ingreppet. I de allra flesta fall bör du sträva efter att trädet eller busken får behålla sin naturliga form. Undantag är såklart formklippta växter.

Redan vid valet av träd och buske styr man hur stora beskärningsinsatserna kommer att bli i framtiden. Det gäller därför att välja rätt träd eller buske för rätt plats för att undvika onödiga beskärningsinsatser. Träd och buskar som på sikt blir stora bör exempelvis inte planteras i trånga utrymmen och träd med lågt svepande grenar bör likaledes inte planteras intill byggnader eller gångstråk där grenarna med tiden kan vara i vägen.

Vedartade växters uppbyggnad

Ett beskärningsingrepp har betydande inverkan i växtens ämnesomsättning. För att förstå varför, hur och när man kan beskära träd och buskar behöver man veta en del om hur växter fungerar och är uppbyggda. Med kunskaper om anatomi och morfologi, om hur sårläkningen går till och hur näringsbalansen påverkar växten kan du välja redskap, metod och tidpunkt så att åverkan i växten blir mindre och sårläkningen går snabbare. Allt för att få friskare och vackrare träd och buskar.

Det vi ser av växten finns ovan jord och det är lätt att glömma att under jordytan finns rotsystemet som utgör en minst lika stor del av växten. Rotsystemets diameter är oftast betydligt större än kronans diameter. Bladverket ovan jord och rötterna under jord är anpassade till varandra. Skadas kronan rubbas balansen. Från rötterna skickas då signaler om att fler knoppar måste vakna så att bladmassan blir större. Stora förändringar i förhållandet mellan rot och krona är ett svårt stressmoment för trädet, det försvagas och blir mer mottagligt för sjukdomar. Lösningen är att beskära regelbundet med jämna intervall. Då får man friskare träd och den kraftiga skottillväxten uteblir eftersom rot och krona är i harmoni. Regelbundna beskärningsinsatser ger mindre sår som vallar över på kort tid och risken för att röta utvecklas i växten minimeras.

Trädvård och beskärning

För många är trädvård liktydigt med beskärning. Ingreppen med sekatören och sågen är självfallet viktiga i den totala trädvården men minst lika viktigt är att välja rätt växt för rätt plats. Eller med andra ord att välja träd som passar för ståndorten och som har en lämplig storlek och form för platsen. För att kunna välja rätt träd krävs kunskaper i växtkännedom. Viktigt är också att se till så att planteringsgropen är väl anpassad och att näringstillgång och vattentillgång följer trädets behov i etableringsskedet. Växtskydd ingår också i begreppet trädvård. Här har vi idag få åtgärder att sätt in när det gäller bekämpning. Istället gäller det att se till så att vi väljer resistenta sorter, att trädet får optimal skötsel och att vi håller god hygien när vi utför våra beskärningsinsatser. Vi förväntar oss att de träd vi planterar ska leva länge, att de ska fungera på sin plats under flera generationer. Att tänka långsiktigt och att arbeta efter en väl genomarbetad trädplan är den bästa grunden för att lyckas med detta.

Av

Anette Åkerström
Hortonom

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.