Webbinar & chatt

Webbinar och chatt sker varje vecka med undantag för lov och helgdagar. Sommaruppehåll mellan den 1 juni–30 augusti.

Webbinar och chatt är för våra studenter och några gånger om året håller vi öppna webbinar, tillgängliga för alla. Håll utkik på vår Instagram eller Facebook för info.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss och väl mött via webben!

26 april kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Portfolio som säljverktyg

Att komma in som ny aktör på marknaden kan vara en utmaning. Var ska man börja, och vilket angreppssätt är bäst? Att skapa en portfolio med exempel på utförda arbeten, vackra ritningar och skisser brukar vara en framgångsrik metod för att hitta nya uppdrag.

Läs mer »

27 april kl 12.00

Webbinar: Hållbar trädgård 3(5): Trädgårdens insekter och pollinatörer

I det tredje webbinaret av fem i vår serie om hållbar trädgård går vi in på insekterna och deras betydelse. Vilka växter (och ogräs) är bra att arbeta med, för att optimera tillgången på viktiga pollinatörer?

Läs mer »

3 maj kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Växtkompositions-utmaning!

En kollega behöver din hjälp! Trädgårdsarkitekt Lotta har ovanligt mycket att stå i, nu när det är vår och fullt upp. Hon har ett uppdrag hos en kund som hon gärna vill att du tar över.

Läs mer »

4 maj kl 12.00

Webbinar: Hållbar trädgård 4(5): Trädgårdens djur

I detta webbinar ges tips och råd kring lämpliga växter och vilka andra tekniker som kan användas för att locka trädgårdens nyttiga djur; fåglar, fladdermöss och igelkottar.

Läs mer »

10 maj kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Stiljämförelse Funkis och Modern minimalism: grundform, växt- och materialval

Vilka likheter finns egentligen mellan stilarna funkis och modern minimalism och vad skiljer stilarna åt? Vilken estetik passar bäst till vilket typ av hus och trädgård? Häng med på chatten för en timmes inspirerande stiljämförelse.

Läs mer »

11 maj kl 12.00

Webbinar: Hållbar trädgård 5(5): Trädgårdens hårda markmaterial

I det sista webbinaret i vår serie om hållbar trädgård ges vi en inblick i trädgårdens markmaterial; grus, sten, betong och trä.

Läs mer »

17 maj kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Idéskiss och kollage

I ett designförslags första skede kan det vara bra att starta processen med en enkel skiss och att sätta ihop ett kollage med inspirationsbilder som sammanfattar den röda tråden i förslaget. Hur gör man det här enklast och bäst?

Läs mer »

18 maj kl 12.00

Webbinar: Tillgänglig utemiljö - nödvändigt för några och bra för alla

Att ha kunskap om den mänskliga mångfalden och vad som krävs för tillgänglighet behövs för att fler ska kunna ta del av det som byggs och anläggs i utemiljön. Vad är viktigt att tänka på och vilka är de vanliga misstagen?

Läs mer »

24 maj kl 19-20

Chatt: Våravslutning - Fria frågor och framtida önskemål

Det har blivit dags att avrunda vårens chattar med en stunds fria frågor om vad som helst som kan beröra, engagera och intressera en trädgårdsarkitekt. Ta också tillfället i akt att komma med ämnesförslag inför framtida chattar och webbinar!

Läs mer »

25 maj kl 12.00

Webbinar: Trädgårdens trappor

Rickard Hjälm från Flisby AB berättar hur man bygger snygga och praktiska trappor i trädgården. Hur skall man tänka vid entréer och slänter? Vilka material finns? Vad bör man tänka på, rent tekniskt?

Läs mer »

Genomförda webbinar & chattar

20 april kl 12.00

Webbinar: Hållbar trädgård 2(5): Hållbara växter

I detta webbinar ges tips och råd kring hållbara växter. Vi diskuterar växters livslängd, deras krav på proviniens, vikten av rätt ståndort, E-planta, växters storlek vid leverans, med mera.

Läs mer »

19 april kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Barrväxter

Intresset för vintergröna växter, inklusive barrväxter, har de senaste decennierna gått från att vara mycket lågt till att verkligen bli en faktor att räkna med. I veckans chatt tar vi en djupdykning bland barrväxterna och rör oss bortom de smått uttjatade tujorna.

Läs mer »

6 april kl 12.00

Webbinar: Hållbar trädgård 1(5): Jord & ståndort

Det finns ca 2 miljoner trädgårdar i Sverige som har stor påverkan på både oss människor och den biologiska mångfalden. Under perioden 6 april till 11 maj håller vi en serie om fem webbinar på temat Hållbar trädgård.

Läs mer »

5 april kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Tusch ”markers” som illustrationsmetod

En populär och uttrycksfull metod för att illustrera trädgårdsritningar är att använda spritbaserade tuschpennor, så kallade ”markers”. Under veckans chatt pratar vi om materiel i form av pennor och papperstyper samt tekniker av olika slag.

Läs mer »

30 mars kl 12.00

Webbinar: Den blomstrande köksträdgården - potager på svenska

Med ökat intresse för självhushållning, med odling av grönsaker och bär, blomsterodling för trädgård och snitt, så kommer den blomstrande köksträdgården som en självklart inslag i tiden.

Läs mer »

29 mars kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Barockträdgård

Det har blivit dags att planera en uttrycksfull trädgård för en fiktiv kund som gillar den storslagna barocken. Hur kan vi få till de långa siktlinjerna och axlarna som uttrycks så tydligt i barockanläggningarna från 1600-talet?

Läs mer »

23 mars kl 12.00

Webbinar: En växtjägares betraktelser

Henrik Sjöman föreläser om modernt växtjägande där fokus är att finna växter och information kring dem för framtida användning. Föreläsningen kommer ge perspektiv kring vad som är viktigt att inkludera vid val av växter och hur naturen kan ge oss växtanvändare information och guidning var och hur de kan användas.

Läs mer »

22 mars kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Prydnadsgräs

Prydnadsgräs av alla de slag har slagit stort de senaste åren. Veckans chatt behandlar allt om dessa gräs! Från planering och design till växtplats, ståndort och löpande skötsel.

Läs mer »

16 mars kl 12.00

Webbinar: Doftande rosor, några äldre och flera moderna

Det är lite av en myt att det bara är de gammaldags rosorna som doftar. Många moderna rosor doftar underbart. Här presenteras några riktiga doftbomber i rosornas värld tillsammans med skötsel- och användningsråd.

Läs mer »

15 mars kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Företagande och administration

Den gröna branschen är full av egenföretagare och entreprenörer. Hur gör vi för att få styr på det administrativa, vid sidan om ett kreativt arbete inom trädgårdsdesign?

Läs mer »

9 mars kl 12.00

Webbinar: Vackert sällskap till rosor, och rosor i kruka

Christina Högardh-Ihr presenterar vackra och bra sällskap till rosor. Vi ägnar även tid åt råd och sorter för odling av rosor på balkong och terrass. Man behöver inte en stor plantering för att skapa en vacker miljö med rosor.

Läs mer »

8 mars kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Vattenväxter för den lilla trädgården

Det har blivit dags för att diskutera vatten i trädgårdens kopplat till lämpligt växtmaterial som tycker om att ha det blött om fötterna. Chatten behandlar sump- och vattenväxter i arter och sorter, särskilt användbara för den lilla trädgården.

Läs mer »

2 mars kl 12.00

Webbinar: Att använda rosor som rumsbildare

I det här webbinaret presenteras busk- och klätterrosor som kan planteras för att skapa rum men också för den friare planteringen, i en naturträdgård eller på en ängsyta.

Läs mer »

1 mars kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Detaljerad ritteknik med färgpennor

Det första steget till att närma sig illustration av trädgårdsritningar brukar bli färgpennan. Den är relativt lätt att kontrollera, kan användas på alla slags papper, och passar för de flesta projekt i varierande skala.

Läs mer »

16 februari kl 12.00

Webbinar: Hur designar man en miljövänlig(are) trädgård?

Med framtidens klimatförändringar kommer vi med stor sannolikhet att kunna räkna med ett allt extremare klimat, med snabba kast mellan hetta, torka och kraftiga skyfall. Det kommer att ställa allt högre krav på hur vi bygger våra hus och trädgårdar.

Läs mer »

15 februari kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Kryddträdgården

Denna chatt handlar om hur vi kan planera och etablera en kryddträdgård. Vi diskuterar design, form och uppbyggnad, lämpligt läge, jordtyp och växtval och lite om löpande skötselkrav.

Läs mer »

9 februari kl 12.00

Webbinar: Framtidens buskar del 2 av 2

Henrik Sjöman fortsätter att berätta om de buskar som förtjänar ett extra fokus. I denna föreläsningsserie diskuteras buskar och deras användning i såväl offentliga som i privata sammanhang med fokus kring estetik, växtteknik och mångfald.

Läs mer »

8 februari kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Stadsodling och Guerrilla gardening

Stadsodling, att odla både ätbart och estetiskt i tätort, i små fickträdgårdar och på tak och terrasser, är större än någonsin. Vidare finns den olovliga odlingen i urbana miljöer, så kallad guerrilla gardening.

Läs mer »

2 februari kl 12.00

Webbinar: Framtidens buskar del 1 av 2

Henrik Sjöman berättar om framtidens buskar. I denna föreläsningsserie skall vi diskutera buskar och deras användning i såväl offentliga som i privata sammanhang med fokus kring estetik, växtteknik och mångfald.

Läs mer »

1 februari kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Leverantörer

Vilka leverantörer är bra att känna till för att beställa trädgårdens olika material, från växter av olika slag till hårda material och konstruktioner?

Läs mer »

26 januari kl 12.00

Webbinar: Mikroklimat

Föreläsningen ger goda handfasta råd om hur mikroklimatet i trädgården kan förbättras och hur vi med mikroklimatets hjälp kan odla det som inte riktigt är härdigt.

Läs mer »

25 januari kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Vårträdgårdens växter

Höstfärger och vinterfägring är ofta diskuterat, men hur gör vi för att skapa mysig frodighet eller blom under vårvinter och tidig vår, när det mesta är kalt och vilande?

Läs mer »

19 januari kl 12.00

Webbinar: Växtväggar

Dagens sterila väggar kommer lämna plats för framtidens levande stadslungor. Hela stadsdelar där alla fasader är fulla med organiskt liv. I detta webbinar får vi en komplett bild av den levande fasaden, omvärldsanalys och dess plats i den svenska arkitekturen.

Läs mer »

18 januari kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Trädgårdens grundform i frimärksskisser

I början av designprocessen kan det vara användbart att snabbt få fram en stark grundform för trädgården genom att skissa ett antal mini-bilder av trädgårdens form och uttryck, så kallade frimärksskisser. Veckans chatt behandlar metod, materiel och tankesätt.

Läs mer »

11 januari kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Sten i trädgården

Berg i dagen, marksten och plattor, singelytor, stora stenbumlingar, hårdgjorda trädgårdsgångar. Sten i trädgården av alla de slag är veckans ämne på chatten och vi kommer främst att fokusera på olika stilar och koppla dem till respektive material.

Läs mer »

21 december kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Kluriga planeringsfrågor

Vad gör man med ett sumpigt och mörkt hörn? Hur kan en brant slänt omvandlas till en vacker trappväg eller terrasserad trädgård med doft av medelhav? Hur kan trafikljud eller insyn trollas bort utan att det blir för instängt?

Läs mer »

15 december kl 12.00

Webbinar: Mjuka värden bygger framgångsrika varumärken

Välkommen till detta webbinar som handlar om varumärkesbygge och hur du gör för att hitta till kärnan – det vill säga det du ska kommunicera för att skapa ”rätt” känslor hos mottagaren. Dessutom bjuder vi på konkreta exempel och verktyg som du direkt kan börja använda.

Läs mer »

14 december kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Materialövergångar

Oavsett om vi använder natursten, betong, trä, metall eller något annat material så blir övergångar och materialmöten det som blir särskilt intressant, eller kanske ibland mindre bra, när vi planerar trädgårdens ytor.

Läs mer »

8 december kl 12.00

Webbinar: Sommarblommor i december

Sommarblommor inför säsongen planeras bäst i redan i december. Under webbinaret presenterar Inger Palmstierna några populära växtslag, egna favoriter och en del nyheter för våren 2022. Dessutom tar vi upp skötsel, ståndort och plantering.

Läs mer »

7 december kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Om varumärke & branschens personligheter

Det personliga varumärket kan anses avgörande för att nå fram i dagens marknadsförings-brus. Under veckans chatt diskuterar vi goda exempel på personligt varumärke och relevansen av varumärke inom den gröna näringen.

Läs mer »

1 december kl 12.00

Webbinar: Europas trädgårdspärlor med Gunnel Carlson

Nyligen släpptes en uppdaterad nyutgåva av Gunnel Carlsons bok Gunnels 100 gröna pärlor i Trädgårdseuropa. Under dagens webbinar kommer Gunnel Carlson ta med oss till några av dessa trädgårdspärlor och ge tips om hur vi kan inspireras av de besöken i våra egna trädgårdar.

Läs mer »

30 november kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Växtkomposition och växtdynamik

Att skapa riktigt fina växtkombinationer är en härlig uppgift för en trädgårdsarkitekt. Men hur fungerar egentligen dynamiken mellan marktäckare och tuvbildare, och hur lång livslängd kommer kompositionen att få?

Läs mer »

24 november kl 11.00

Webbinar: Besiktning träd

Hur går en utemiljöbesiktning till? Vilka är de vanligaste felen? Vad bör jag tänka på som beställare och entreprenör för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt? Birger Ekenstierna berättar om trädbesiktning.

Läs mer »

23 november kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Enkel perspektivritning

Att rita perspektiv med korrekta perspektivregler kan vara en utmaning. Tur då att det finns smarta lösningar att ta till. Veckans chatt handlar om hur vi kan skapa säljande perspektivritningar som visar särskilt intressanta vyer i trädgården.

Läs mer »

17 november kl 12.00

Webbinar: Rätt ros på rätt plats

Doftande och vackra rosor är till glädje för många. Oavsett om de ska växa i en offentlig miljö eller i en privat trädgård så är sortvalet viktigt. Rosor kan bli mycket gamla. En ros som trivs på sin växtplats, med jordförhållanden och växtmiljö, kan blomma överdådigt och hålla sig frisk i årtionden.

Läs mer »

16 november kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Trädgårdens tak

I chatten om trädgårdens tak går vi igenom vilka strukturer och växtval som lämpar sig extra väl som ”tak” i trädgårdsrummet, så som breda trädkronor eller pergolor och andra byggnationer.

Läs mer »

10 november kl 12.00

Webbinar: Ståndort – jord med lågt pH

Inger Palmstierna och Lena Truelsen föreläser om ståndort surjord. Webbinaret handlar om vilka växter man kan välja till skogstomten där man har naturligt lågt pH och tar också upp hur man kan anlägga surjordspartier i den egna trädgården där man vanligen har ett högre pH-värde.

Läs mer »

9 november kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Stäppträdgården

Det har blivit dags att planera en uttrycksfull trädgård för en fiktiv kund som gillar en silverbladig och torktålig trädgårdsstil inspirerad av stäpplandskapet. Maja bor lantligt i zon 3 och har en stor trädgård till förfogande.

Läs mer »

27 oktober kl 12.00

Webbinar: Fleråriga växter i kruka

Lena Truelsen föreläser om fleråriga växter i kruka. Främst om vilka buskar och träd som kan stå utomhus året om, men också om växter som man eventuellt måste övervintra inomhus i garage eller källare beroende på var i landet man bor. Vilka krukor bör man välja, hur stora krukor, isolering, med mera.

Läs mer »

26 oktober kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Trädgårdsarkitektens vardag - ett projekt från ax till limpa

I denna chatt får vi följa en trädgårdsarkitekts projekt från ax till limpa. Vilka utmaningar kan man springa på längs vägen och hur löses de på bästa sätt? Vi pratar om smarta strategier för kundmöte, produktion av handlingar, uppföljning, reklam och synlighet.

Läs mer »

19 oktober kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Allt om klätterväxter

Vintergröna, blommande, stora och översvallande eller små och intrikata. Vi diskuterar blom- och bladfärger, frukter och bär, vackra fröställningar och stammar med vintervärde, intressanta kombinationer och spännande växtkomposition där klättrare får huvudrollen.

Läs mer »

13 oktober kl 12.00

Webbinar: Trädgårdshäckar – från ramverk till galenskap

Elisabeth Svalin Gunnarsson föreläser om Trädgårdshäckar – från ramverk till galenskap. Webbinaret handlar om häckarnas fascinerande historia men också om hur man kan skapa rum och sittplatser och framhäva vyer med häckens formbara grönska. Former, växtmaterial och skötsel avslutar det hela.

Läs mer »

12 oktober kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Övergripande ritteknik med fokus på akvarell och färgpenna

Trädgårdsritningar illustreras både med större ytor och intrikata detaljer. Veckans chatt handlar om den övergripande rittekniken och vi tittar lite närmare på akvarell och färgpenna som illustrationsmetoder.

Läs mer »

6 oktober kl 12.00

Webbinar: Att välja rätt häck

Lena Truelsen föreläser om att välja rätt häckväxter. Att välja rätt häck från början är viktigt, man byter ju inte häck efter trender. Detta webbinar handlar om vad man bör tänka på innan man bestämmer sig. Det gäller bland annat funktion, ståndort, växtzon, husets stil och skötselintensitet.

Läs mer »

5 oktober kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Rumslighet - trädgårdens väggar

Att skapa tydlig rumsindelning och höjdskillnader är viktiga faktorer för att planera en trädgård med riktigt fin känsla och atmosfär. Under veckans chatt pratar vi om vad som kan utgöra trädgårdens väggar, allt från häckar, buskage, klätterväxter och träd till hårda material av olika slag diskuteras och jämförs.

Läs mer »

1 oktober kl 12.00

Öppet webbinar - Nya och gamla favoriter i sommarblomskrukorna

Sommarblommor är en möjlighet att skapa nytt i trädgården varje år. Sortimentet av sommarblommor utvecklas och förändras ständigt, många nyheter lanseras årligen. Dagens öppna webbinar presenteras av Inger Palmstierna.

Läs mer »

30 september kl 12.00

Öppet webbinar - Ståndortsbaserad växtdesign

Att välja rätt växter till rätt plats är en process där allt från kundens önskemål, trädgårdsarkitektens personliga stil och smak, till ståndortsmässiga faktorer som har med växtplatsen att göra spelar in. I detta webbinar går vi igenom de faktorer som säkerställer att anläggningen blir både ekonomisk, funktionell, långlivad och estetiskt tilltalande.

Läs mer »

29 september kl 12.00

Öppet webbinar - Trädgårdens hårda material och ytor

Trädgårdens golv, markmaterialen, har stor betydelse för både funktion och estetik. Att välja rätt material, utifrån användningsområde och stil, är viktigt. I detta öppna webbinar berättar trädgårdsarkitekt och lärare Elisabeth Öhrn Lindman om några av materialen och hur de kan användas i trädgårdsrummet.

Läs mer »

28 september kl 12.00

Öppet webbinar - Skapa trädgårdsrum med häckar

Vad är det som skapar en trädgård? Häckar som ramar in och skyddar mot insyn spelar en väsentlig roll. En häck är den vanligaste och kanske mest trivsamma inramningen kring en tomt. Dagens webbinar handlar om vad man bör tänka på innan man bestämmer sig. Det gäller funktion, ståndort, växtzon, husets stil, skötselintensitet och trafiksäkerhet.

Läs mer »

28 september kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Ekodesign - att planera för hållbarhet

Hur kan vi planera en trädgård med hållbarhet i åtanke så att trädgården blir ett paradis för så många arter som möjligt och kanske även som del av ett större sammanhang inom naturvård på regional nivå?

Läs mer »

22 september kl 12.00

Webbinar: Från spretig till sammanhållen kommunikation

Varför är det viktigt att dina kunder känner igen ditt varumärke oavsett i vilken kanal ni möts? Vad finns det för olika hjälpmedel för att skapa igenkänning och hur kan du arbeta med dem? I detta webbinar svarar vi på dessa frågor och fler.

Läs mer »

21 september kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Kundmöte och kommunikation

Själva ritandet eller det kreativa planerandet är en härlig del av designprocessen, men en betydande del av arbetet är också att klara av kundmöten och kommunikation med olika typer av kunder.

Läs mer »

15 september kl 12.00

Webbinar: En hektisk vecka för en trädgårdsarkitekt, del 2

Hur ser en vecka ut när man arbetar som egenföretagare och ritar trädgårdar? Häng över axeln på trädgårdsarkitekt Jennie Strinnhed i Vaxholm under en veckas arbete. Del 2 av 2.

Läs mer »

14 september kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Om slänter och lämpligt växtval till en sluttande trädgård

Skarpa sluttningar kan vara en riktig utmaning i trädgården. Under denna chatt pratar vi om vilka växter som trivs i slänter och hur vi kan utforma och plantera för att skapa så attraktiva sluttande trädgårdar som möjligt.

Läs mer »

8 september kl 12.00

Webbinar: En hektisk vecka för en trädgårdsarkitekt, del 1

Hur ser en vecka ut när man arbetar som egenföretagare och ritar trädgårdar? Häng över axeln på trädgårdsarkitekt Jennie Strinnhed i Vaxholm under en veckas arbete. Del 1 av 2.

Läs mer »

7 september kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Detaljerad ritteknik med fokus på filtpenna och tusch/marker

Trädgårdsritningar illustreras både med större ytor och intrikata detaljer. Veckans chatt handlar om den detaljerade rittekniken och vi tittar lite närmare på filtpenna och tusch/marker som illustrationsmetoder.

Läs mer »

1 september kl 12.00

Webbinar: Svenska trädgårdar - för besök och inspiration med Gunnel Carlson

Gunnel Carlsson föreläser om Svenska trädgårdar - för besök och inspiration. I detta webbinar delar Gunnel med sig av sina favoritträdgårdar att besöka i Sverige och gröna upplevelser som stannat kvar.

Läs mer »

31 augusti kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Stiljämförelse Medeltid och Moderna odlingsträdgården: grundform, växt- och materialval

Historiska trädgårdsstilar och epoker har alla haft sina unika karaktäristika, men vissa påminner också mycket om varandra. Vilka likheter finns egentligen mellan medeltidens symmetriska odlingsrutor och moderna odlingsträdgårdens pallkragar?

Läs mer »

26 maj kl 12.00

Webbinar: Skogsträdgården

Denna föreläsning behandlar Skogsträdgården som designstil. Vilka växter kan användas i en skogsträdgård? Vilka utsmyckningar eller trädgårdskonst kan passa till stilen? Vilka teman kan tjäna som inspiration, för att skapa en intressantare plats? Om det och annat naturinspirerat tas upp i veckans webbinar.

Läs mer »

25 maj kl 19-20

Chatt: Säsongsavslutning - Fria designfrågor och brainstorming om framtida chattar och webbinar!

Vi har kommit fram till vårens sista chatt och denna gång kommer vi att kombinera fria designfrågor med att brainstorma fram idéer för framtidens chattar och webbinar. Tag chansen att påverka schemat framöver!

Läs mer »

19 maj kl 12.00

Webbinar: Post-modernistisk landskapsdesign och land art

Låt oss djupdyka in i det allra senaste inom post-modernistisk landskapsdesign och land art. Med ett lite större grepp hanteras naturmark och större trädgårds- eller parkytor med ett arkitektoniskt, abstrakt och konstnärligt fokus.

Läs mer »

18 maj kl 19-20

Chatt: Illustrativ digital ritteknik med SketchUp. Gäst: Lina Eliasson

Denna vecka blir det digital ritteknik på schemat, med inriktning mot den mer illustrativa sidan av SketchUp-ritningar. Vi har också en gäst med oss denna gång, nämligen Lina Eliasson, som driver företaget Trädgårdsritaren.

Läs mer »

12 maj kl 12.00

Webbinar: Blommor från vaggan till graven med Elisabeth Svalin Gunnarsson

Elisabeth Svalin Gunnarsson föreläser om blommor, som glatt oss i vardagen, givit oss läkemedel och god doft och de har följt vår väg genom livet, från vaggan till graven. Vi odlar dem i våra trädgårdar, på stora fält för snitt och i våra hem som krukväxter. De blommar i konst och litteratur och vi får aldrig nog av dem.

Läs mer »

11 maj kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Leverantörer

Vilka leverantörer är bra att känna till för att beställa trädgårdens olika material, från växter av olika slag till hårda material och konstruktioner? Veckans chatt handlar om erfarenheter av olika leverantörer och hur man etablerar kontakter, nätverk och bra kvalitet till goda priser.

Läs mer »

5 maj kl 12.00

Webbinar: Pioner med Gunnel Carlson

Gunnel Carlson delar med sig av sin kärlek till pioner och ger oss både historia och praktiska råd om hur vi ska sköta dessa skönheter.

Läs mer »

4 maj kl 19-20

Chatt: Växtkännedom - Lökar och knölar

Fullt fokus på lökar och knölar och dess överdådiga vårblomning blir det under denna chatt. Hur kan vi som trädgårdsarkitekter jobba med lökväxter för att få rätt atmosfär och känsla, kopplat till temat eller stilen som gäller för trädgården i fråga?

Läs mer »

28 april kl 12.00

Webbinar: Småskalig odling av köksväxter 3(3)

Tredje och sista föreläsningen om småskalig köksodling, då kikar vi på växtval bland grönsaker och bär. Vad bör man tänka på när det gäller växtföljd och växtskydd? Vi går igenom de vanligaste köksväxterna och de krav och problem som de har. Även vad som är bra att tänka på vid skörd och olika försäljningsmöjligheter.

Läs mer »

27 april kl 19-20

Chatt: Ritteknik - Idéskiss och kollage

I ett designförslags första skede kan det vara bra att starta processen med några enkla skisser och att sätta ihop ett kollage med inspirationsbilder som sammanfattar den röda tråden i förslaget. Hur gör man det här enklast och bäst?

Läs mer »

21 april kl 12.00

Webbinar: Småskalig odling av köksväxter 2(3)

Andra webbinaret om småskalig köksodling handlar om planering, läget, jorden och växtnäringen. Börja med en grovplanering. Lär känna din plats, din jord och vad som behövs för att det ska växa.

Läs mer »

20 april kl 19-20

Chatt: Trädgårdsdesign - Att hantera stora trädgårdsytor

Hur hanteras riktigt stora trädgårdsytor under designprocessen? Medan en liten trädgård kan vara en rejäl utmaning för att få plats med allt och skapa funktionella rörelsemönster, så kan en mycket stor trädgård bidra med sina egna utmaningar.

Läs mer »

14 april kl 12.00

Webbinar: Småskalig odling av köksväxter 1(3)

Introduktion och inspiration om småskalig odling av köksväxter. Hur börjar man? I detta webbinar inspireras vi av odlingar i olika storlekar, olika odlingsmetoder och från olika delar av vårt avlånga land.

Läs mer »

13 april kl 19-20

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Papperskvalitet

Hur funkar akvarellpapper på ljusbordet eller i skrivaren? Går det att använda det ömtåliga skisspappret för att slutföra en komplett ritning? Vad är enklaste metoden att föra över linjer från ett papper till ett annat? Allt om papperstyper och dess olika kvalitéer diskuteras under veckans chatt!

Läs mer »

7 april kl 12.00

Webbinar: Slänter

Slänter är ofta ett bekymmer hos kunderna. I den här föreläsningen får ni inspiration, lämpliga växtval, tips att tänka på vid anläggning och utförande, exempelskisser, genomförda projekt, med mera - allt för slänten med fokus på torrt/soligt läge.

Läs mer »

6 april kl 19-20

Chatt: Entreprenör - Att arbeta kreativt - möjligheter och utmaningar

Vi diskuterar vilka möjligheter och utmaningar som går hand i hand med det kreativa gröna företagandet och vad vi kan göra för att skapa en så bra arbetsmiljö för oss själva som möjligt.

Läs mer »

24 mars kl 12.00

Webbinar: 1900-talets svenska trädgård med Gunnel Carlson

Under mitten av 1900-talet etablerade sig några av de namn som kom att få stor betydelse för hur den svenska moderna trädgården kom att se ut. Följ med Gunnel Carlson på en trädgårdsresa bakåt i tiden.

Läs mer »

23 mars kl 19.00

Chatt: Växtkännedom - Växters livslängd och växtdynamik

Finns det tillfällen då invasiva växter kan komma till användning? Finns det sorter som man helt bör undvika för att de försvinner redan efter ett par år? Om det och mycket annat diskuteras under chatten om växters livslängd och växtdynamik.

Läs mer »

17 mars kl 12.00

Webbinar: Perenner till trädgården - vad kan du föröka lätt själv?

I den här föreläsningen går vi igenom ett sortiment av perenner som är lätta att lyckas med från frö. Du får tips på sorter till en komplett blommande fjärilsrabatt. Vi går även igenom några andra metoder för förökning och delar både ekonomiska och praktiska tips.

Läs mer »

16 mars kl 19.00

Chatt: Ritteknik - Att rita i årstider

Under veckans chatt diskuterar vi hur en eller flera årstider kan bli fokus för trädgårdsritningens färgpalett. Eller kanske kan vi rent av få in alla årstiders kvalitéer i en och samma ritning?

Läs mer »

10 mars kl 12.00

Webbinar: Mikroklimat

Föreläsningen ger goda handfasta råd om hur mikroklimatet i trädgården kan förbättras och hur vi med mikroklimatets hjälp kan odla det som inte riktigt är härdigt.

Läs mer »

9 mars kl 19.00

Chatt: Trädgårdsdesign - Planering av en trädgård på kalkhaltig grund

Veckans chatt-tema är trädgårdsdesign och vi tittar denna gång närmare på en viss ståndort i relation till specifika kundönskemål. Tillsammans planerar vi en trädgård under chattens gång. Vi pratar om allt från övergripande grundform till detaljerad växtkomposition och materialval.

Läs mer »

19 februari kl 12.00

Öppet webbinar: Odlingstips inför säsongen med Maj-Lis Pettersson

Hortonom och växtskyddsexpert Maj-Lis Pettersson ger sina bästa odlingstips inför säsongen. Maj-Lis kommer att berätta om några av hennes absoluta favoriter i trädgården, delar tips inför sådd och förökning och tar upp några skadedjur och svampsjukdomar som är nya och viktiga att känna till.

Läs mer »

10 februari kl 12.00

Webbinar: Trädgården på Tjolöholm slott

Följ med till Tjolöholm och trädgården där! Med influenser från de engelska trädgårdarna men också med intryck av den svenska naturen och floran. Idag är trädgården en pärla att vandra i, och nya delar återskapas för fullt. 

Läs mer »

9 februari kl 19.00

Chatt: Aktuellt - Vårvinter i trädgården

Höstfärger och vinterfägring är ofta diskuterat, men hur gör vi för att skapa mysig frodighet eller blom under vårvinter och tidig vår, när det mesta är kalt?

Läs mer »

3 februari kl 12.00

Webbinar: Den lurviga trädgården med Gunnel Carlson

För att få en trädgård där alla varelser trivs gäller det att gilla den lite rufsiga eller lurviga trädgården, menar Gunnel. Att ändra synen på trädgården – från städad till lurvig – är vad det handlar om.

Läs mer »

2 februari kl 19.00

Chatt: Entreprenör - Kundens budget

Oftast har vi en ekonomisk ram att förhålla oss till när vi ritar trädgårdar. Budgeten påverkar förstås växt- och materialval och i sin tur trädgårdens form och uttryck. Hur vi bäst kan hantera det här tas upp under veckans chatt.

Läs mer »

27 januari kl 12.00

Webbinar: Woodland - möjligheter i trädens lätta skugga

I uppväxta träds silande skugga finns ett fantastiskt läge att bygga upp en av trädgårdens vackraste miljöer – woodlandet eller trädgårdslunden. Biologen Eva Uppsäll berättar mer under veckans webbinar.

Läs mer »

26 januari kl 19.00

Chatt: Växtkännedom - Ovanliga häckväxter

Tuja och liguster i all ära, men går det att skapa en formklippt häck av katsura eller lärk? Kanske en häck med många olika bladfärger eller varierande blomning? Veckans chatt handlar om ovanliga häckväxter med särskilda prydnadsvärden.

Läs mer »

20 januari kl 12.00

Webbinar: Städsegröna träd

I detta webbinar om städsegröna träd berättar Henrik Sjöman om särskilt intressanta arter och vilka krav de har på sin växtmiljö för att utvecklas framgångsrikt och därmed leverera alla dess inneboende kvalitéer.

Läs mer »

19 januari kl 19.00

Chatt: Ritteknik - Detaljerad ritteknik med fokus på hårdgjorda ytor och konstruktioner

Hur kan vi göra för att de hårdgjorda ytorna och de fasta konstruktionerna ska synas lite extra? Under chattens gång tittar vi på hur vi kan illustrera allt från läggningsmönster till materialgränser, så att det blir både tydligt och estetiskt tilltalande.

Läs mer »

15 januari kl 12.00

Öppet webbinar: Tulpaner – drama och skönhet

I Sverige köper vi ca 160 miljoner tulpaner under säsongen. Men var kommer de ifrån och hur hittade de hit? Tulpanen har en lång historia med många dramatiska inslag, inte minst inom det ekonomiska området. Följ med på en resa från tulpanernas hemländer och deras tidiga historia via tulpanomanin till dagen tulpanentusiasm.

Läs mer »

13 januari kl 12.00

Webbinar: Pool i trädgården

Hur placeras en pool bäst för att smälta in och samtidigt lyftas fram? Vad behöver du tänka på när du planerar in en pool i en trädgård? Vi får lyssna till Lotta Nordholm från Svenska Badbranschen som ger information, inspiration och tips om bästa poolträdgården.

Läs mer »

12 januari kl 19.00

Chatt: Trädgårdsdesign - Stiljämförelse Renässans och Barock: grundform, växter och material

Hur särskiljs egentligen renässansen och barocken? Båda stilar utgörs av imponerande formklippningar, symmetri och pampighet. I denna chatt tittar vi närmare på vad som särskiljer stilarna.

Läs mer »

16 december kl 12.00

Webbinar: Hälsoträdgården – steg för steg

Anna Bengtsson är landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. I detta webbinar berättar hon om skapandet av en hälsoträdgård och dess olika steg.

Läs mer »

14 december kl 20-21

Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer - Design som skötselverktyg - Skötselplanering och dokumentation

Vi diskuterar skötselplaneringen som ett levande dokument och varför vi bör lägga tid på att dokumentera kundens kommande skötselarbete. Hur hänger design och skötsel egentligen ihop? Bör skötseln hela tiden ligga i bakhuvudet när vi jobbar vid ritbordet, eller kan det rent av hämma den kreativa processen?

Läs mer »

9 december kl 12.00

Webbinar: Arts & Crafts för din trädgård

Den typiska Arts and Crafts-trädgården är både formstark och lekfull med plats för hårt tuktade häckar och yviga, färgglada perennrabatter. Kontrasten mellan ordnat och vilt gör trädgården spännande och med ett enkelt och lättskött växtmaterial blir den en given plats att vara på och njuta av i vardagen.

Läs mer »

7 december kl 20-21

Chatt: Entreprenör - Kundmöte och kommunikation

Själva ritandet eller det kreativa planerandet är en härlig del av designprocessen, men en betydande del av arbetet är också att klara av kundmöten och kommunikation med olika typer av kunder. Denna chatt kommer att fokusera på den kommunikativa delen av designprocessen.

Läs mer »

2 december kl 12.00

Webbinar: Fuktiga lägen, sol till skugga

Dagens webbinar handlar om soligt till skuggigt läge i fuktig jord, som antingen kan vara dåligt dränerad eller kompakt lerjord som inte förbättrats med mull.

Läs mer »

30 november kl 20-21

Chatt: Växtkännedom - En trädgård utan grönt

Vad händer om en kund inte vill ha grönt? Häng med på veckans chatt för att diskutera växtval och materialval som kan skapa en spännande och stämningsfull trädgård som går i rött, orange, aprikos, brunt, purpur, gult, lime, silver eller varför inte svart.

Läs mer »

25 november kl 12.00

Webbinar: Soligt och torrt läge

I dagens webbinar kikar vi närmare på vad som trivs i mestadels soligt läge. Här är markförhållandena oftast speciella som till exempel liten jordvolym, torrt och näringsfattigt eller slänter där vatten snabbt rinner bort, eller om det är svårt eller omöjligt att vattna.

Läs mer »

23 november kl 20-21

Chatt: Ritteknik - Att illustrera tydligt när allting går i grönt

Många trädgårdsritningar går mestadels i gröna färgtoner, av naturliga skäl. Men hur skapar vi då kontrast och tydlighet? Under chatten tittar vi på ritningar som tydligt visar både trädgårdens övergripande form och detaljer som urskiljer sig från mängden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.