Datum för fältvandringar & workshops för våra studenter:

Fältvandring i kursen Prydnadsträd, buskar & barr - Ultuna

Ersätter fältvandringen på Ultuna utanför Uppsala den 9 juni 2020, till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fältvandringen senareläggs till den 18 augusti 2020 kl 9-16.
18 Aug 2020 | 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Grundkurs i växtkännedom - Alnarp

Fältvandring på Alnarp utanför Malmö den 1 september 2020 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Du väljer ett av de tillfällen som erbjuds.
1 Sep 2020 | 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Prydnadsträd, buskar & barr - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 2 september 2020 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Prydnadsträd, buskar & barr. Du väljer ett av de tillfällen som erbjuds.
2 Sep 2020 | 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Perenner & sommarblommor - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 3 september 2020 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Du väljer ett av de tillfällen som erbjuds.
3 Sep 2020 | 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Perenner & sommarblommor - Enköping

Fältvandring i Enköping den 4 september 2020 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Du väljer ett av de tillfällen som erbjuds.
4 Sep 2020 | 09:00 - 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritningar i SketchUp

Ett webbinar i veckan under fyra veckors tid.

Fredag 25 september klockan 12-13 – Börja rita
Fredag 2 oktober klockan 12-13 – Planritningar
Fredag 9 oktober klockan 12-13 – Nivåskillnader
Fredag 16 oktober klockan 12-13 – Presentationer

Virtuell workshop är ett frivilligt moment i kursen Trädgårdsritningar i SketchUp. Vi håller en workshop på hösten och en på våren. Du väljer det tillfälle som passar dig bäst. Du är också välkommen att vara med vid båda tillfällen, om du behöver repetition!
25 Sep 2020 | 12:00 - 16 Oct 2020 | 13:00

Workshop i kursen Ritningsläsning & mätteknik

Valhall Park, Ängelholm. 30 sept - 1 okt 2020. Tider: kl 9-16.

Workshopen är en obligatorisk, fristående del av i kursen Ritningsläsning & mätteknik. Den erbjuds en gång om året i Ängelholm, vanligen i maj månad. Pga situationen med Coronaviruset erbjuds årets workshop i sept/okt 2020.
30 Sep 2020 | 09:00 - 1 Oct 2020 | 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsdesign som affärsidé

Webbinar 22 oktober och 5, 12, 19, 30 november.
Tider: kl 12-13.

Ett webbinar per vecka under fem veckor, övningar och inlämningsuppgifter i grupp mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt och mail.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive oktober/november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
22 Oct 2020 | 12:00 - 30 Nov 2020 | 13:00

Passerade datum:

Virtuell workshop – Grundkurs i växtkännedom – Vinterkvist

Tisdagen 6 februari kl 14.
Onsdag den 14 februari kl 14.
Tisdagen den 13 mars kl 14.

Den virtuella workshopen är en frivillig del av Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds en gång om året, med start i februari.
6 Feb 2018 | 2018 14:00 - 13 Feb 2018 | 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritningar i SketchUp

Två webbinar per vecka under två veckor samt ett webbinar sista veckan.

Tisdag 27 februari klockan 12-13 – Bli bekant med programmet
Torsdag 1 mars klockan 12-13 – Börja rita
Tisdag 6 mars klockan 12-13 – Planritningar
Torsdag 8 mars klockan 12-13 – Nivåskillnader
Tisdag 13 mars klockan 12-13 – Presentationer
27 Feb 2018 | 2018 12:00 - 13 Mar 2018 | 13:00

Virtuell workshop - Trädgårdsdesign som affärsidé

Ett webbinar per vecka under sex veckor, övningar och inlämningsuppgifter mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt. Webbinaren startar måndagen den 5/3 och avslutas den 16/4. Tider: kl 12-13.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
5 Mar 2018 | 2018 12:00 - 16 Apr 2018 | 13:00

Workshop i kursen Ritningsläsning & mätteknik

Valhall Park, Ängelholm. 16–17 maj 2018. Tider: kl 9-16.

Workshopen är en obligatorisk, fristående del av i kursen Ritningsläsning & mätteknik. Den erbjuds två gånger om året, i maj respektive september. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
16 May 2018 | 2018 09:00 - 17 May 2018 | 16:00

Fältvandring i kursen Grundkurs i växtkännedom - Alnarp

Fältvandring på Alnarp utanför Malmö den 7 juni 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
7 Jun 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Grundkurs i växtkännedom - Ultuna

Fältvandring på Ultuna utanför Uppsala den 11 juni 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
11 Jun 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Prydnadsträd, buskar & barr - Ultuna

Fältvandring på Ultuna utanför Uppsala den 12 juni 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Prydnadsträd, buskar & barr. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
12 Jun 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Perenner & sommarblommor - Enköping

Fältvandring i Enköping den 13 juni 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Enköping/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
13 Jun 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Grundkurs i växtkännedom - Alnarp

Fältvandring i Alnarp den 28 augusti 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
28 Aug 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Prydnadsträd, buskar & barr - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 29 augusti 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Prydnadsträd, buskar & barr. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
29 Aug 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Fältvandring i kursen Perenner & sommarblommor - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 30 augusti 2018 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Enköping/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
30 Aug 2018 | 2018 09:00 - 16:00

Workshop i kursen Ritningsläsning & mätteknik

Valhall Park, Ängelholm. 5-6 september 2018. Tider: kl 9-16.

Workshopen är en obligatorisk, fristående del av i kursen Ritningsläsning & mätteknik. Den erbjuds två gånger om året, i maj respektive september. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
5 Sep 2018 | 2018 09:00 - 6 Sep 2018 | 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritningar i SketchUp

Ett webbinar i veckan under fem veckor.

21 september klockan 10.00 - Bli bekant med programmet
28 september klockan 10.00 - Börja rita
5 oktober klockan 10.00 - Planritningar
12 oktober klockan 10.00 - Nivåskillnader
19 oktober klockan 10.00 - Presentationer

Varje webbinar är omkring en timme långt.
21 Sep 2018 | 2018 10:00 - 19 Oct 2018 | 11:00

Virtuell workshop - Trädgårdsdesign som affärsidé

Ett webbinar per vecka under fem veckor, övningar och inlämningsuppgifter i grupp mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt och mail. Webbinaren startar den 25/10 och avslutas den 29/11. Tider: kl 12-13.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
25 Oct 2018 | 2018 12:00 - 29 Nov 2018 | 13:00

Workshop - Arbetsledning - Arbetsledare grönyteförvaltning

Arbetsledare grönyteförvaltning 18. 21-22 november 2018. Tider: kl 9-16. Plats: Valhall Park, Ängelholm
21 Nov 2018 | 2018 09:00 - 22 Nov 2018 | 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritning

Webbinar Axonometri: tis 4 december kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 10 dec kl 20.00
Webbinar Planteringsplan: tis 11 dec kl 12.00
Uppföljande chatt: ons 19 dec kl 20.00

Varje webbinar följs av en egen uppgift som sedan redovisas och diskuteras under den följande veckans chatt.

Workshop i ritteknik erbjuds två gånger om året (december och april) inom kursen Trädgårdsritning. Välj det tillfälle som passar dig bäst.
4 Dec 2018 | 2018 12:00 - 19 Dec 2018 | 21:00

Workshop - Projekt management - Arbetsledare grönyteförvaltning

Arbetsledare grönyteförvaltning 17. 9-10 januari 2019. Tider: kl 9-16. Plats: Valhall Park, Ängelholm.
9 Jan 2019 | 2019 09:00 - 10 Jan 2019 | 16:00

Virtuell workshop - Grundkurs i växtkännedom – Vinterkvist

5 februari kl 14.
13 februari kl 14.
19 februari kl 14.

Den virtuella workshopen är en frivillig del av Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds en gång om året, med start i februari.
5 Feb 2019 | 2019 14:00 - 19 Feb 2019 | 15:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritningar i SketchUp

Webbinar under fem fredagar med start klockan 10.00.

1 mars klockan 10.00 - Bli bekant med programmet
8 mars klockan 10.00 - Börja rita
15 mars klockan 10.00 - Planritningar
22 mars klockan 10.00 - Nivåskillnader
29 mars klockan 10.00 - Presentationer

Varje webbinar är omkring en timme långt.

1 Mar 2019 | 2019 10:00 - 29 Mar 2019 | 11:00

Virtuell workshop – Trädgårdsdesign som affärsidé

Webbinar 7, 21, 28 mars och 4, 16 april.
Tider: kl 12-13.

Ett webbinar per vecka under sex veckor, övningar och inlämningsuppgifter i grupp mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt och mail.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
7 Mar 2019 | 2019 12:00 - 16 Apr 2019 | 13:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritning

Webbinar Axonometri: tis 2 april kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 8 april kl 20.00
Webbinar Planteringsplan: tis 9 april kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 15 april kl 20.00

Varje webbinar följs av en egen uppgift som sedan redovisas och diskuteras under den följande veckans chatt.

Workshop i ritteknik erbjuds två gånger om året (december och april) inom kursen Trädgårdsritning. Välj det tillfälle som passar dig bäst.
2 Apr 2019 | 2019 12:00 - 15 Apr 2019 | 21:00

Workshop - Ritningsläsning & Mätteknik - Ängelholm

Valhall Park, Ängelholm. 15-16 maj 2019. Tider: 9-16.

Workshopen är en obligatorisk, fristående del av i kursen Ritningsläsning & mätteknik. Den erbjuds två gånger om året, i maj respektive september. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
15 May 2019 | 2019 09:00 - 16 May 2019 | 16:00

Fältvandring - Grundkurs i växtkännedom - Alnarp

Fältvandring på Alnarp utanför Malmö den 4 juni kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
4 Jun 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Grundkurs i växtkännedom - Ultuna

Fältvandring på Ultuna utanför Uppsala den 11 juni 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
11 Jun 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Prydnadsbuskar, buskar & barr - Ultuna

Fältvandring på Ultuna utanför Uppsala den 12 juni 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Prydnadsträd, buskar & barr. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
12 Jun 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Perenner & sommarblommor - Enköping

Fältvandring i Enköping den 13 juni 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Enköping/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
13 Jun 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Grundkurs i växtkännedom - Alnarp

Fältvandring på Alnarp utanför Malmö den 27 augusti kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
27 Aug 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Prydnadsbuskar, buskar & barr - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 28 augusti 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Prydnadsträd, buskar & barr. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Ultuna/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
28 Aug 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Perenner & sommarblommor - Alnarp

Fältvandring på Alnarp den 29 augusti 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Enköping/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
29 Aug 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Fältvandring - Perenner & sommarblommor - Enköping

Fältvandring i Enköping den 30 augusti 2019 kl 9-16.

Fältvandringen är en obligatorisk, fristående del av kursen Perenner & sommarblommor. Den erbjuds försommar respektive sensommar i Enköping/Uppsala respektive Alnarp. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
30 Aug 2019 | 2019 09:00 - 16:00

Workshop - Fördjupad växtmateriallära - Arbetsledare grönyteförvaltning

Arbetsledare grönyteförvaltning 18. 3-4-5 september 2019. Tider: kl 9-16. Plats: Centrala Ängelholm.
3 Sep 2019 | 2019 09:00 - 5 Sep 2019 | 16:00

Workshop - Ritningsläsning & mätteknik - Ängelholm

Valhall Park, Ängelholm. 4-5 september kl 9-16.

Workshopen är en obligatorisk, fristående del av i kursen Ritningsläsning & mätteknik. Den erbjuds två gånger om året, i maj respektive september. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
4 Sep 2019 | 2019 09:00 - 5 Sep 2019 | 16:00

Virtuell workshop - Trädgårdsritning i SketchUp

27 september och 4, 11, 18 oktober.
Ett webbinar i veckan under fyra veckor.
Varje webbinar är omkring en timme långt.

27 september klockan 10.00 - Börja rita
4 oktober klockan 10.00 - Planritningar
11 oktober klockan 10.00 - Nivåskillnader
18 oktober klockan 10.00 - Presentationer
27 Sep 2019 | 2019 10:00 - 18 Oct 2019 | 11:00

Virtuell workshop – Trädgårdsdesign som affärsidé

Webbinar 24, 31 oktober och 7, 14, 21 november
Tider: kl 12-13.

Ett webbinar per vecka under fem veckor, övningar och inlämningsuppgifter i grupp mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt och mail.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive oktober/november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
24 Oct 2019 | 2019 12:00 - 21 Nov 2019 | 13:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritning

Webbinar Axonometri: tis 3 december kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 9 dec kl 20.00
Webbinar Planteringsplan: tis 10 dec kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 16 dec kl 20.00

Varje webbinar följs av en egen uppgift som sedan redovisas och diskuteras under den följande veckans chatt.

Virtuell workshop i ritteknik erbjuds en gång om året i december och är ett frivilligt moment inom kursen Trädgårdsritning.
3 Dec 2019 | 2019 12:00 - 16 Dec 2019 | 13:00

Virtuell workshop – Grundkurs i växtkännedom – Vinterkvist

Tisdagen 4 februari kl 14.
Tisdagen den 11 februari kl 14.
Tisdagen den 18 februari kl 14.

Den virtuella workshopen är en frivillig del av Grundkurs i växtkännedom. Den erbjuds en gång om året, med start i februari.
4 Feb 2020 | 14:00 - 18 Feb 2020 | 15:00

Workshop - Projekt Management - Arbetsledare grönyteförvaltning

Arbetsledare grönyteförvaltning 18. 12-13 februari 2020. Tider: kl 9-16. Plats: Valhall Park, Ängelholm.
12 Feb 2020 | 09:00 - 13 Feb 2020 | 16:00

Virtuell workshop – Trädgårdsdesign som affärsidé

Webbinar 5, 19, 26, 31 mars och 9 april 2020.
Tider: kl 12-13.

Ett webbinar per vecka under fem veckor, övningar och inlämningsuppgifter i grupp mellan varje webbinar. Frågestunder via chatt och mail.

Den virtuella workshopen är en obligatorisk, fristående del av kursen Trädgårdsdesign som affärsidé. Den erbjuds två gånger om året, med start i mars respektive oktober/november. Du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst.
5 Mar 2020 | 12:00 - 9 Apr 2020 | 12:00

Virtuell workshop – Trädgårdsritningar i SketchUp

Ett webbinar i veckan under fyra veckors tid.

Fredag 6 mars klockan 12-13 – Börja rita
Fredag 13 mars klockan 12-13 – Planritningar
Fredag 20 mars klockan 12-13 – Nivåskillnader
Fredag 27 mars klockan 12-13 – Presentationer

Virtuell workshop är ett frivilligt moment i kursen Trädgårdsritningar i SketchUp. Vi håller en workshop på hösten och en på våren. Du väljer det tillfälle som passar dig bäst. Du är också välkommen att vara med vid båda tillfällen, om du behöver repetition!
6 Mar 2020 | 12:00 - 27 Mar 2020 | 13:00

Virtuell workshop – Trädgårdsdesign Flora

Webbinar 1 - Komposition: tis 7 april kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 13 april kl 20.00
Webbinar 2 - Att illustrera symboler: tis 14 april kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 20 april kl 20.00
Webbinar 3 - Att illustrera ytor: tis 21 april kl 12.00
Uppföljande chatt: mån 27 april kl 20.00

Varje webbinar följs av en egen uppgift som sedan redovisas och diskuteras under den följande veckans chatt.

Virtuell workshop i Trädgårdsdesign Flora erbjuds en gång om året, i april. Det är ett frivilligt moment i kursen.
7 Apr 2020 | 12:00 - 27 Apr 2020 | 21:00

Virtuell workshop i kursen Grundkurs i växtkännedom

Ersätter fältvandringarna på Alnarp den 2 juni och Ultuna den 8 juni 2020, som utgår till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
2 Jun 2020 | 09:00 - 11:30

Virtuell workshop i kursen Perenner & sommarblommor

Ersätter fältvandringen i Enköping den 10 juni 2020 till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
10 Jun 2020 | 09:00 - 11:30

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.