Arbetsledare grönyteförvaltning

Yrkeshögskoleexamen

Vill du bli en ledare med gröna fingrar?

– Nu kan du ansöka till framtidsyrket arbetsledare grönyteförvaltning!

Utbildningen till arbetsledare med inriktning grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning som går helt på distans under 1,5 år varav en tredjedel ute på en arbetsplats. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Avgiftsfri utbildning med CSN-stöd/lån. Begränsat antal platser. 

Du får arbete

Som arbetsledare får du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

Fastighetsförvaltning, parkförvaltning, kyrkogårdsförvaltning och entreprenörsföretag som förvaltar, är alla områden där efterfrågan är mycket stor på arbetsledare som kan kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö. Här får du arbete som arbetsledare när du tagit din yrkeshögskoleexamen Arbetsledare grönyteförvaltning.

Terminstider 2017/18

2017-08-28–2017-12-29 , 18 veckor heltid
2018-01-02–2018-06-01 , 22 veckor heltid
2018-08-27–2019-01-11 , 20 veckor heltid

 

Utbildningsstarter

28 augusti 2017
27 augusti 2018

Du studerar på distans

Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. Du väljer själv tid och rum för dina studier. Du behöver ha tillgång till en dator samt Word eller annat ordbehandlingsprogram för att kunna genomföra inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar.

Läs mer detaljerad studerandefakta här »

Utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån.

Behörighetskrav

Antagning till utbildningen sker från två grupper:

Grupp 1
Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning med lägst betyget godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng.

SAMT

Särskild behörighet
Minst 12 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; skötsel.
eller
Gymnasiekurserna Marken och växtens biologi, Fordon och redskap samt Växtkunskap 1
samt minst 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; skötsel.

 

Grupp 2
Du som inte uppfyller krav för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper, men som har arbetslivserfarenheter och kompetensen som du har fått genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt, kan söka under reell kompetens och fri prövning. Din kompetens kartläggs för att fastställa att du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen.

Innehåll

 • Arbetsledning, 30 yhp
 • Entreprenadjuridik, 20 yhp
 • Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp
 • Kalkylering och ekonomi, 20yhp
 • Kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö, 60 yhp
 • Lärande i arbete LIA 1-3, 90 yhp
 • Markbyggnad med inriktning mot förvaltningsskedet, 20 yhp
 • Projektkurs – management, 30 yhp

(yhp = yrkeshögskolepoäng)


Mål

Efter avslutad utbildning har du kunskap och färdighet att:

 • Leda verksamheter inom området grönyteförvaltning
 • Inleda, övervaka och slutföra projekt och löpande uppdrag
 • Lösa frågeställningar och komplexa problem under pågående arbeten
 • Bedöma den egna reella kompetensen/kapaciteten samt förstå behovet av att anlita spetskompetens och sakkunniga underentreprenörer
 • Utföra enklare upphandlingar och beställningar till underentreprenörer på ett självständigt sätt
 • Realisera skötselåtaganden och förvaltning utifrån arbetshandlingar och ritningar
 • Säkerställa att utförda arbeten har gjorts på ett fackmannamässigt sätt
 • Fatta ekonomiska beslut och ta ansvar för ekonomisk uppföljning av enskilda projekt och löpande uppdrag
 • Kunna prioritera och kostnadseffektivisera arbetsinsatser utifrån ekonomiska ramar
 • Identifiera ett fördjupat sortiment av vedartade växter i olika utvecklingsstadier och kvalitetsbedöma dessa utifrån kvalitetsregler och vitalitet.

 

Utbildningen sker i samarbete med YrkesAkademin – utbildning som ger jobb »

”Jag tycker verkligen att det är bra att ni har startat denna utbildning! Den behövs. Det är svårt för både mindre och större bolag, kommuner med flera att få tag på duktiga arbetsledare.” Satu Bergsten, Sala kommun

Vanliga frågor


Vad innebär det att studera på distans på Trädgårdsakademin?
Distansstudier på Trädgårdsakademin innebär att du kan bo kvar hemma, att du kan vara relativt flexibel med din tid och att du alltid har en individuell, veckobaserad kontakt med din lärare.

Du möter dina lärare och studiekamrater via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar.

Utbildningen bygger på tre metoder: Teori, färdighetsträning och handledning.
Teori: All teori finns antingen på vår utbildningsplattform via text, litteratur och föreläsningar eller via kurslitteratur.
Färdighetsträning: Vi arbetar mycket aktivt i alla delkurser med övningar och uppgifter som är direkt kopplade till verkligheten och branschen. Läser du exempelvis kursmomentet Säkerhet runt lekplatser gör du en okulär tillsyn på en lekplats i din närhet som färdighetsträning. Ett annat exempel är kursmomentet Skötselplaner där du upprättar du en skötselplan för en förvaltning i ditt närområde. För att färdighetsträna arbetsledning och gruppdynamik arbetar du tillsammans med dina studiekamrater i små grupper. Grupperna kommunicerar och samarbetar via vår utbildningsplattform. Under utbildningens praktikperioder Lia, lärande i arbete, färdighetstränar du arbetsledande uppgifter på en arbetsplats du själv har valt.
Handledning: Varje vecka möter du din lärare och dina studiekamrater virtuellt främst via våra webbinar. På webbinaren hålls genomgång av uppgifter, handledning, föreläsningar, seminarier och hantering av aktuella frågeställningar. Individuell handledning varvas med handledning i grupp.

Hur stor del är schemalagd tid och hur stor del är självstudier?
Du kan styra mycket över hur du disponerar din tid. Vi har generellt två tillfällen i vecka schemalagt för webbinar och handledning. Inför dessa tillfällen skall du ofta ha gjort vissa givna moment i delkursen. Grupparbetena kan varje grupp styra över och komma överens om när, hur och var.

Kan jag jobba samtidigt?
Yrkeshögskoleutbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är heltidsstudier.
Dina personliga omständigheter avgör om det är möjligt för dig att jobba parallellt med studierna.
Vi har intervjuat några studenter som arbetar parallellt med sina studier. Läs här »

Hur stor del är praktik, det vi kallar Lia, Lärande i arbete och vad innebär det för mig?
Lärande i arbete, Lia, innebär att du som student i samråd med oss väljer ut ett antal företag eller organisationer/förvaltningar som du gärna skulle vilja få kontakt med och få fördjupning inom. Efter planering, analys och möte med företaget görs ett avtal om en Lia-plats.
Lia-perioderna syftar till att färdighetsträna arbetsledande uppgifter inom grönyteförvaltning. Du har en handledare men du kommer succesivt skall göra dessa uppgifter mer och mer självständigt.
Lärande i arbete är en viktig del och utgör en tredjedel av utbildningen. I utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning har vi tre olika Lia-perioder, sex veckor var.

Hur ofta träffas man fysiskt och var?
Under din utbildningstid träffas vi fysiskt vid tre olika tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar.

Jag fyller inte behörighetskraven. Kan jag göra något …?
Kartlägg dina kunskaper, erfarenheter och kompetenser och se om det finns något som kan motsvara behörighetskraven. Skriv ett kort personligt brev och redogör för dina erfarenhetsområden. Ladda upp med din ansökan på yh-antagning.se. Ibland finns det grund till reell kompetens och ibland finns möjlighet till det som kallas fri prövning.

Hur kan en föreläsning via webbinar ser ut?
Här kan du lyssna på en föreläsning med Inger Palmstierna som föreläser om sommarblommor i offentlig miljö. Inger Palmstierna är en av de experter vi engagerar i utbildningen. Inger är odlingshortonom, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, och en av Sveriges främsta växtexperter. Inger Palmstierna har skrivit ett flertal böcker och är flitigt engagerad som både föreläsare och fotograf.

”Jag måste säga att jag är så glad att jag hittade och gick utbildningen den har öppnat så många dörrar och möjligheter. Förtroendet för mig som Arbetsledare gentemot beställare liksom entreprenad har vuxit. Och när jag läste sammanfattningen över vad jag läst blir jag häpen. En stor eloge till er som satt ihop denna utbildning och med den proffsiga sammansättning av lärare och föreläsare.” säger Pia Silins, som läst utbildningen arbetsledare grönyteförvaltning vid Trädgårdsakademin.

Fakta

Start: 28 augusti 2017

Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng)

Examen: Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare – grönyteförvaltning

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. Den studerande står själv för omkostnader så som litteratur, resor.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required